20 april 2019

Moesel houdt wijkgebouw

Moesel houdt een wijkgebouw. De hele gemeenteraad heeft dit in de vergadering van 17 april uitgesproken. Het CDA had met een motie het initiatief genomen om voor de verengingen en inwoners van Moesel duidelijkheid te scheppen. Sinds 2015 is het onzeker geweest of er in de wijk een buurthuis zou blijven. 

De raad sprak op 17 april over een onderzoek naar de toekomstige huisvesting voor de maatschappelijke organisaties en groepen van Moesel. Die opdracht liet naar de mening van het CDA teveel open. Daarom hebben wij voorgesteld om een uitspraak te doen over de hoofdvraag: blijft er op Moesel een centrale accommodatie zoals nu het buurthuis. De komende tijd wordt het accommodatieplan voor Moesel verder uitgewerkt.

Wij hebben ook aangedrongen op snelle duidelijkheid over de toekomst van de Microbar en de Stegel  en goed overleg met de exploitant daarover. De gemeente heeft eerder de huur hiervoor opgezegd en sluiting aangekondigd. Die sluiting is uitgesteld, maar is nog altijd mogelijk. De Microbar heeft een belangrijke sociale functie. Dat heeft volgens ons nog te weinig aandacht gekregen. Het overleg met de exploitant moet voor de zomervakantie een conclusie opleveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.