10 oktober 2017

Personenvervoer via treinverbinding Weert-Hamont stap dichterbij

Vandaag is het nieuwe regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gesloten gepresenteerd. In het akkoord staat opgenomen dat het nieuwe kabinet geld gaat uittrekken voor het opnieuw in gebruik nemen van de spoorlijn Weert-Hamont voor personenvervoer. Een mooie stap voorwaarts!

Het CDA zet zich al jaren in voor activering van deze spoorlijn voor personenvervoer. Fractievoorzitter Hendrik Stals is dan ook blij met dit mooie nieuws: "Grensoverschrijdende verbindingen bieden geweldige kansen voor onze regio. We vragen als CDA al jaren aandacht voor dit onderwerp. Uiteraard kunnen we dat niet alleen. We trekken hierin samen op met onze collega's bij de provincie en in de Tweede Kamer. Dat dit onderwerp nu in het regeerakkoord staat opgenomen is het resultaat van een sterke Limburgse lobby, o.a. door Hubert Mackus en Martijn van Helvert. En daar zijn we in Weert erg blij mee".

Het nieuwe kabinet zet stevig in op internationale spoorverbindingen. Eerder werd er in België al geïnvesteerd in de spoorlijn Antwerpen-Hamont. Aansluitend hierop zal het nieuwe kabinet, met cofinanciering van de regionale overheden, gaan investeren in het aansluitende traject tussen Hamont en Weert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.