16 maart 2021

Plan hotel Van der Valk goedgekeurd

Het CDA heeft net als de andere fracties op 11 maart het plan voor de bouw van een hotel met zalen en casino van Van der Valk goedgekeurd. Voor het plan is uitgebreid marktonderzoek gedaan. Het hotel met de zalen en het casino (amusementscentrum) is bestemd voor zowel zakelijke gebruikers als recreatieve bezoekers en toeristen. Het levert daarmee een bijdrage aan de economie van de regio en zorgt voor werkgelegenheid.

De gemeenteraad heeft de bezwaren tegen het plan afgewezen. Meerdere ondernemers uit Nederweert hebben bezwaar gemaakt omdat zij verwachten dat zij door de komst van het hotel omzet zullen verliezen. De gemeente Nederweert heeft bezwaar gemaakt tegen het casino. Ook is bezwaar gemaakt tegen het besluit dat Van der Valk de verschuldigde exploitatiebijdrage in termijnen aan de gemeente mag betalen. Dit wordt ongeoorloofde staatssteun gevonden. De bezwaren hebben hun oorsprong in een besluit van de gemeente Weert van een aantal jaren geleden om een convenant met Nederweert over de ontwikkeling van het gebied rond de kruising Ringbaan-Noord en A2 op te zeggen. Volgens dit convenant zou er aan de Weerter kant van de A2 geen hotel mogen komen. In het besluit van de gemeenteraad zijn alle bezwaren weerlegd.

De verwachting is dat meerdere bezwaarmakers in beroep zullen gaan bij de Raad van State. Als de Raad van State het plan uiteindelijk goedkeurt, komt er op de hoek van de Ringbaan-Noord en de A2 een gebouw te staan van  ruim vijftig meter hoog, dat plaats zal bieden aan maximaal 130 kamers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.