21 november 2017

Poort van Limburg moet weer open

Weet u nog dat de gemeente Weert een zalencentrum Poort van Limburg heeft? Het ligt inmiddels al meer dan twee jaar leeg. Verenigingen en bedrijven kunnen het wel van de gemeente huren als ze er een activiteit willen houden, maar dat is verre van ideaal vanwege het ontbreken van een uitbater.

De CDA-fractie heeft tijdens de begrotingsvergadering gezegd dat de Poort van Limburg zo snel mogelijk weer volledig in gebruik moet komen. Met een lagere huurprijs dan de oorspronkelijke kan het zalencentrum goed geëxploiteerd worden. Het college van B&W heeft toegezegd om binnen afzienbare tijd met een voorstel te komen. Het heeft de afgelopen tijd al gesprekken gehad met gegadigden.

Het CDA wil dat de gemeente eigenaar blijft van de Poort van Limburg. De gemeente lijdt hoe dan ook een miljoenenverlies op de investering. Als een derde partij het tegen een lage prijs koopt, heeft hij alle opbrengsten. Bij een exploitatie tegen een passende huurprijs kan de gemeente als eigenaar nog jaarlijks een vergoeding krijgen die enige compensatie biedt voor het verlies. Bovendien is het zalencentrum dan toegankelijker voor de Weerter bevolking en verenigingen. Het college is het met deze opvatting eens.

Voor het kantoorgebouw naast het zalencentrum geldt overigens hetzelfde probleem. Het is wenselijk dat ook dit gebouw op korte termijn gebruikers krijgt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.