22 april 2021

Positieve gezondheid

In de raadscommissie Samenleving en Inwoners van 30 maart 2021 was iedereen het erover eens: het beleid Positief Gezond Weert werd een hamerstuk. Tijdens de raadsvergadering van 14 april 2021 is de hamer gevallen én is het beleid Positief Gezond Weert vastgesteld.

Wat houdt dit beleid in? Het beleid Positief Gezond Weert is een aanvulling op het al bestaande gezondheidsbeleid van de Gemeente Weert in het kader van de wet Publieke Gezondheid. Met het aanvullende beleid wordt beoogd dat inwoners van Weert opgroeien en leven in een gemeente waar aandacht is voor Positieve Gezondheid en activiteiten worden ondernomen om een gezonde leefstijl (blijvend) te stimuleren.

Bij positieve gezondheid wordt gezondheid aan de hand van zes dimensies benaderd:

  1. Lichaamsfuncties
  2. Mentaal welbevinden
  3. Zingeving
  4. Kwaliteit van leven
  5. Meedoen
  6. Dagelijks functioneren

Uiteraard zijn inwoners in beginsel zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid, maar de Gemeente kan daarin een stimulerende en inspirerende rol vervullen.

De CDA fractie kan instemmen met het gedachtegoed, omdat wij het belangrijk vinden dat breder naar gezondheid wordt gekeken: ook op mentaal gebied. De CDA fractie kan echter niet instemmen met het beschikbaar stellen van nieuwe financiële middelen, gelet op de komende bezuiningsopgave. In de commissievergadering is de toezegging gedaan dat als de raad akkoord gaat met het voorstel Positief Gezond Weert daarmee geen € 70.000,- ter beschikking gesteld. Met die toezegging, heeft onze fractie kunnen instemmen met dit beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.