17 maart 2021

Strategische visie "Werken aan Weert 2030"

In de raadsvergadering van 11 maart is de visie “Werken aan Weert 2030" vastgesteld. Een visie die in de basis tot stand is gekomen door een participatietraject met inbreng van bijna 800 inwoners uit onze samenleving. Het is een visie die inzichtelijk maakt waar we als Weert naartoe willen, rekening houdend met de uitdagingen die op ons afkomen. De visie schenkt mede op verzoek van het CDA veel aandacht aan sociale cohesie en de belangrijke rol die verenigingen en vrijwilligersorganisaties daarin vervullen. Als CDA Weert geloven wij erin dat verenigingen en vrijwilligersorganisaties een heel belangrijke bijdrage leveren aan sociale cohesie. Daar waar mensen elkaar kennen hebben ze oog voor elkaar, helpen zij elkaar en zo wordt bijvoorbeeld eenzaamheid tegengegaan. Wij willen deze structuren dan ook graag koesteren en daar waar mogelijk versterken.

Daarbij willen we dat Weert een nog mooiere gemeente wordt om te wonen, waar je je ook straks welkom voelt en waar je je graag met je gezin vestigt. Een veilige gemeente met een mooi, open en toegankelijk groen buitengebied dat voor onze inwoners de mogelijkheid biedt om te kunnen sporten, ontspannen en recreëren. Een gemeente die daarbij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan zodat we onze “wereld" nog iets beter door kunnen geven aan de nieuwe generaties na ons. 

Ofschoon wij ons ook beseffen dat de gemeente lang niet op alle terreinen evenveel invloed uit kan oefenen en 2030 niet zo heel ver meer weg is, is het wel een mooie stip op de horizon die richting geeft aan het beleid van onze gemeente… 

Hendrik Stals

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.