25 november 2017

Tauros in het Laurabos?

Het programma voor het terugfokken van het oerrund (tauros) houdt de gemoederen in Stramproy en Altweerterheide al enkele jaren bezig. Veel mensen ervaren de aanwezigheid van de runderen uit het programma  als bedreigend. Zij vinden ook dat hun gaan en staan in het gebied wordt beperkt. Het fokprogramma is begonnen zonder overleg met de gemeente, de dorpsraden en inwoners.

Het fokprogramma is gekoppeld aan het project natuur- en plattelandsontwikkeling dat ARK de afgelopen jaren in het buitengebied van de twee dorpen heeft uitgevoerd. Door het kruisen van meerdere soorten buitenlandse runderrassen wordt geprobeerd een ras te fokken dat in verschijningsvorm en eigenschappen zoveel mogelijk lijkt op het uitgestorven oerrund.

Op dit moment is het plan aan de orde om de runderen, die nu nog in gebieden in Stramproy en Altweerterheide lopen, in de Laurabossen uit te zetten. Natuurmonumenten, dat de Laurabossen van de gemeente (eigenaar) in erfpacht heeft gekregen, heeft vergunning gevraagd voor het aanleggen van een veerooster in de Pruiskesweg om dit mogelijk te maken.

De CDA-fractie wil dat het college van B&W de raad om een mening vraagt over het plan en bij het besluit over de vergunning rekening houdt met die mening. Meer kan de raad niet doen omdat het college inzake de vergunningverlening bevoegd is. Wij hebben al meerdere keren gevraagd om betrokkenheid van de raad, maar het college heeft dat steeds afgehouden. Nu het moment van besluitvorming nadert, zullen wij zelf het initiatief nemen. Wij zullen het onderwerp “tauros in het Laurabos” agenderen voor een voorbereidende bespreking in de commissie Ruimte van 7 december. Als vervolg daarop zullen wij in de raadsvergadering van 13 december een motie indienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.