04 februari 2021

Volgende stap voor nieuwe wijkaccommodatie Moesel

De gemeenteraad heeft op 3 februari 2021 besloten dat Moesel een nieuwe wijkaccommodatie krijgt op de plaats van het Microhalcomplex aan de Nassaulaan. Het plan hiervoor wordt nu verder uitgewerkt. De accommodatie zal een plaats krijgen op de begane grond van een gebouw met appartementen. Het gebouw zal gerealiseerd worden in samenwerking met Wonen Limburg. De gemeente gaat nu een overeenkomst met Wonen Limburg voorbereiden voor de uitvoering van het project.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij reeds aangegeven dat Moesel een goede wijkaccommodatie verdient, Als vervolg daarop hebben wij in 2019 gepleit voor een brede aanpak van het Microhalcomplex. Het is voor het CDA Weert belangrijk dat er een voorziening komt op een centrale plek in de wijk waar verenigingen en groepen uit de wijk hun activiteiten kunnen houden. Het CDA Weert is dan ook blij met deze ontwikkeling. Het voorstel voor de nieuwe wijkaccommodatie kon dan ook rekenen op volledige steun van onze fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.