Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris Cultuur en Media over het bericht ‘Groot deel van de musea in de rode cijfers’.

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Groot deel van de musea in de rode cijfers’? (1)
  2. Klopt het dat er in 2021 minder mensen naar een museum gingen (11,8 miljoen bezoekers) dan in 2020 (13,2 miljoen)?
  3. Hoe verklaart u de terugloop van het aantal bezoekers, los van de gedwongen sluiting in het kader van de coronamaatregelen?
  4. Klopt het dat vooral gemeentelijke musea geen reserves meer hebben?
  5. Welke gevolgen heeft het ontbreken van reserves voor de mogelijkheden om te investeren, bijvoorbeeld in nieuwe tentoonstellingen?
  6. In hoeverre zijn wegvallende publieksinkomsten voor musea gecompenseerd met noodsteun?
  7. Op welke wijze hebben gemeenten de middelen van het Rijk voor het in stand houden van de culturele infrastructuur besteed?
  8. Welke effecten verwacht u van de stijgende energiekosten voor musea?
  9. Bent u bereid in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te onderzoeken op welke wijze musea gericht ondersteund kunnen worden?

(1) NRC Handelsblad, 12 september 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.