Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Jo kan al maanden niet de deur uit omdat zijn geleidehond is afgepakt’ d.d. 20-09-2022. 

  1. Kent u dit bericht? (1)
  2. Kunt u aangeven wie de formele eigenaar van de blindengeleidehond is, is dat de persoon met een handicap of de opleidingsschool?
  3. Zijn er regels als een persoon met een handicap door ziekte of ziekenhuisopname tijdelijk niet meer voor zijn hulphond kan zorgen?
  4. Zijn er verschillende regelingen voor verschillende soorten hulphonden? 
  5. Als de opleidingsschool zich op het standpunt stelt dat de persoon met de beperking niet goed voor zijn hond zorgt of kan zorgen, wordt er dan begeleiding geboden, advies aangeboden hoe dit te verbeteren is?
  6. Hoe werkt de klachtenafhandeling bij opleidingsscholen van hulphonden? Hebben opleidingsscholen voor hulphonden eigenstandige klachtenprocedures of een gezamenlijke geschillencommissie?

(1) https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4152107/jo-kan-al-maanden-de-deur-niet-uit-omdat-zijn-geleidehond-is-afgepakt 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.