Vragen van het lid Werner (CDA) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Mantelzorgers en professionals moeten het samen zien te rooien, 'maar overheid moet dan ook iets bieden'.

Vraag 01:
Kent u het bericht 'Mantelzorgers en professionals moeten het samen zien te rooien, 'maar overheid moet dan ook iets bieden''? (1)

Vraag 02:
Wat vindt u ervan dat het Maastricht Universitair medisch Centrum+, het MUMC+, een 'mantelzorgacademie' heeft? Vindt u dit een goede ontwikkeling? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

Vraag 03:
Waarom is het academisch ziekenhuis in Maastricht met de mantelzorgacademie begonnen?

Vraag 04:
Klopt het dat op het lesprogramma medische verrichtingen staan zoals antibiotica toedienen via een infuus, wondverzorging en katheterzakken wisselen?

Vraag 05:
Wat vindt u van de stellingname, dat door dit soort opleidingen de formele zorg bepaalt wat de informele zorg moet gaan doen?

Vraag 06:
Is bekend of wordt er onderzocht in hoeverre mantelzorgers druk ervaren om bepaalde handelingen te leren en uit te voeren omdat anders moeder, vader, broer, zus, kind langer in het ziekenhuis blijft liggen?

Vraag 07:
In hoeverre wordt er rekening gehouden met draagkracht en draaglast van mantelzorgers? Is er sprake van maatwerk?

Vraag 08:
Deelt u het uitgangspunt dat het verrichten van medische handelingen door mantelzorgers altijd onder juridische verantwoordelijkheid van een professionele zorgverlener moet gebeuren?

Vraag 09:
Kunt u aangeven hoe dit bij het academisch ziekenhuis in Maastricht geregeld is?

Vraag 10:
Wat vindt u van de suggestie om meer flexibele zorg te organiseren waarbij zowel formele als informele zorg meebewegen op dat wat nodig is, waarbij meer sprake is van een gelijkwaardige verhouding tussen informele zorg en formele zorg?

(1) Trouw, 'Mantelzorgers en professionals moeten het samen zien te rooien, 'maar overheid moet dan ook iets bieden'', https://www.trouw.nl/binnenland/mantelzorgers-en-professionals-moeten-het-samen-zien-te-rooien-maar-overheid-moet-dan-ook-iets-bieden~b073c77c/, 18 januari 2022.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.