Vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris Cultuur en Media over het bericht ‘Omroepen: er moet snel iets gebeuren met ON, na ‘beschamende’ uitzending’ (1).

 1. Bent u het met de leden van de CDA-fractie eens dat Ongehoord Nederland (ON) met de ‘beschamende’ uitzending van 15 september jl. duidelijk een grens over is gegaan en dat voor dit soort geluiden geen plek zou moeten zijn in het omroepbestel?
 2. Bent u het met de leden van de CDA-fractie eens dat er maatregelen moeten worden genomen en dat het nu lijkt alsof de bestuurlijke moed ontbreekt om dit te doen? 
 3. Klopt het dat voorafgaand aan de toelating van ON, net zoals met elke omroep die toe wil treden tot het publieke omroepbestel, gesprekken zijn geweest over de voorwaarden die gelden om onderdeel te zijn van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en dat ON daarvoor heeft getekend? Hebben die gesprekken plaatsgevonden en heeft ON deze voorwaarden ondertekend? Hoe luiden die voorwaarden precies?
 4. Wie is er verantwoordelijk om te toetsen of omroepen zich aan de voorwaarden, waarvoor ze hebben getekend, houden? 
 5. Wat is aanleiding om de voorwaarden te toetsen? Vindt dit structureel plaats of ook naar aanleiding van incidenten? Zijn er mogelijkheden om het toetsingsproces eerder in gang te zetten? 
 6. Herkent u het beeld dat in het artikel wordt geschetst waarbij iedereen naar elkaar (ver)wijst en niemand de verantwoordelijkheid neemt om deze uitzending te beoordelen en eventuele maatregelen te nemen? 
 7. Worden de beelden uit de ‘beschamende’ uitzending momenteel onderzocht om te beoordelen en eventueel maatregelen te nemen? 
 8. Welke maatregelen zijn er mogelijk en wie kan die nemen? 
 9. Wie had bevoegdheden om destijds te beslissen dat PowNed haar vaste zendtijd kwijtraakte, waardoor PowNews Flits niet meer kon worden uitgezonden? (2)
 10. Welke taken én bevoegdheden heeft de NPO Ombudsman met betrekking tot de ‘beschamende’ uitzending van ON?  
 11. Welke taken én bevoegdheden heeft het Commissariaat voor de Media met betrekking tot de ‘beschamende’ uitzending van ON?  
 12. Welke taken én bevoegdheden heeft de NPO met betrekking tot de ‘beschamende’ uitzending van ON?    
 13. Welke taken én bevoegdheden heeft u zelf met betrekking tot de ‘beschamende’ uitzending van ON?  

(1) https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/23/omroepen-er-moet-snel-iets-gebeuren-met-on-na-beschamende-uitzending-a4143010 
(2) https://wnl.tv/2018/01/18/npo-haalt-powned-buis-voegt-toe/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.