Vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'PGB-houders krijgen opeens minder uren'.

Vraag 01:
Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Plotseling krijgen pgb-houders minder vergoed. 'Het scheelt 600 euro per maand''? (1)

Vraag 02:
Herkent u de conclusies die Per Saldo trekt? Zo ja, wat is uw reactie hierop? Zo nee, waarom niet?

Vraag 03:
Wat vindt u van de stijging van het aantal klachten die bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) zijn binnengekomen tot met november 2021, in vergelijking met eerdere jaren als 2017 en 2018?

Vraag 04:
Bent u bereid te onderzoeken waardoor het aantal klachten zo gestegen is?

Vraag 05:
Bent u bereid te onderzoeken hoeveel zorgverzekeraars een eigen onderzoeksbureau of een eigen verpleegkundige inschakelen voor een second opinion?

Vraag 06:
Deelt u de mening van SKGZ dat de indicatiestelling afhangt van de kwaliteit van het werk van de wijkverpleegkundigen, omdat zij zorg verlenen die niet onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt of omdat zij hun oordeel onvoldoende onderbouwen? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

Vraag 07:
Is er een scholingsaanbod voor wijkverpleegkundigen die indicaties stellen?

Vraag 08:
Wat vindt u ervan dat branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland stelt dat verzekeraars «in de meeste gevallen» in gesprek zijn gegaan met de wijkverpleegkundigen als ze het niet eens waren met de indicering en wat vindt u ervan dat het Zorginstituut Nederland vervolgens stelt dat er inlichtingen moeten worden gevraagd aan de wijkverpleegkundigen?

Vraag 09:
Vindt u dat er een verschil bestaat tussen inlichtingen vragen bij de wijkverpleegkundigen en 'in gesprek zijn gegaan'?

Vraag 10:
In hoeverre is onderzocht of wijkverpleegkundigen, die voor budgethouders indiceren, ervaren dat ze onafhankelijk kunnen indiceren? Zou u dit willen onderzoeken?

Vraag 11:
Is bekend hoeveel 'originele' indicatiestellingen door zorgverzekeraars naast zich neer zijn gelegd?

Vraag 12:
Hoeveel budgethouders hadden een indicatiestelling die vijf jaar geldig was en zijn nu opnieuw beoordeeld?

(1) Trouw, 'Plotseling krijgen pgb-houders minder vergoed. 'Het scheelt 600 euro per maand'', https://www.trouw.nl/binnenland/plotseling-krijgen-pgb-houders-minder-vergoed-het-scheelt-600-euro-per-maand~ba5beb71/, 14 januari 2022.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.