Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris Cultuur en Media over het bericht ''Schrikbarende' conclusies in zeer kritisch advies: Den Haag heeft 'de regio' stelselmatig verwaarloosd' (1).

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ''Schrikbarende' conclusies in zeer kritisch advies: Den Haag heeft 'de regio' stelselmatig verwaarloosd'? (1)
  2. Onderschrijft u de conclusie van het advies, dat het overheidsbeleid de verschillen tussen rijke en arme regio's in ons land heeft vergroot?
  3. Deelt u de mening, dat het cultuuraanbod overal in Nederland bereikbaar en toegankelijk zijn voor mensen?
  4. Welke stappen gaat u zetten om 'principieel niet te rechtvaardigen regionale achterstanden' op het gebied van cultuur aan te pakken?
  5. Op welke manier gaat u uitvoering geven aan de aanbeveling van het advies, dat het Rijk moet 'de regio' per direct een veel belangrijker onderdeel van haar beleid moet maken?
  6. Welke kansen biedt de BIS 2025-2028 om de balans tussen regio's te verbeteren, vooruitlopend op de herziening van het bestel?

(1) https://www.ad.nl/politiek/schrikbarende-conclusies-in-zeer-kritisch-advies-den-haag-heeft-de-regio-stelselmatig-verwaarloosd~a29160429/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.