Schriftelijke vragen van de leden Werner, Inge van Dijk en Palland (allen CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het beschermen en behouden van maritiem erfgoed. 

1.    Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Geld nodig voor beheer schepen: Utrecht wil maritiem erfgoed beschermen’? (1)
2.    Deelt u de overtuiging dat havens een herkenbaar gezicht geven aan een vissersdorp, vesting-, handels- of havenstad en dat maritiem erfgoed en varend erfgoed daarin onmisbaar is?
3.    Onderkent u ook het belang van het behoud van historische woonschepen?
4.    Hebt u kennisgenomen van het rapport ‘Maritiem erfgoed in de provincie Utrecht’? (2) Bent u bereid te reageren op de conclusies en aanbevelingen die het Rijk en het rijksbeleid betreffen?
5.    Bent u bereid stappen te zetten om te komen tot een transparante registratie en cultuurhistorische waardering en een duidelijke definiëring van maritiem erfgoed, varend erfgoed en historische schepen?
6.    Welke mogelijkheden ziet u om bescherming van maritiem erfgoed, varend erfgoed en historische schepen wettelijk te verankeren?
7.    Bent u bereid in overleg met provincies en gemeenten te werken aan een plan van aanpak voor het behoud van maritiem erfgoed, varend erfgoed en historische schepen, mede in verband met de uitvoering van de motie-Inge van Dijk c.s. (26 419, nr. 101)?

(1) De Telegraaf, 17 juni 2022
(2) https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2022-06/Maritiem%20erfgoed%20in%20de%20provincie%20Utrecht%2003-06-2022.pdf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.