CDA-Kamerlid Lucille Werner wil dat het kabinet met musea en gemeenten in gesprek gaat om te kijken hoe de financiële en personele problemen van musea die zijn ontstaan door de coronacrisis kunnen worden opgelost. Door de gevolgen van de coronacrisis hebben musea nog altijd minder bezoekers dan voorheen. Met name regionale musea kampen nog altijd met lage bezoekersaantallen en een tekort aan vrijwilligers. Daarom stelt Werner Kamervragen aan het kabinet. 

Ondanks dat coronamaatregelen grotendeels zijn weggevallen, zijn de gevolgen voor musea nog altijd groot. Toeristen, dagjesmensen en cultuurliefhebbers blijven nog te vaak weg. En dat terwijl de kleine en regionale musea die bezoekers hard nodig hebben. Zij kunnen veelal geen aanspraak maken op rijkssubsidie. Daarom wil Werner dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de Museumvereniging en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in gesprek gaat over hoe dit kan worden opgelost. 

Werner: "Een kwart van de musea dreigt in financiële problemen te komen. Met name kleinere en middelgrote musea hebben het zwaar. Daar komt nog eens bovenop dat met name in de regio de bezoekersaantallen sterk zijn afgenomen. Nu de cultuursector eindelijk weer open is, moeten we de musea niet in de steek laten."

Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Kwart musea dreigt in financiële problemen te komen’ (1) en het bericht ‘Bezoekers weten regionale musea niet goed meer te vinden’? (2)
  2. Klopt het dat een kwart van de Nederlandse musea als gevolg van achterblijvende bezoekersaantallen in financiële problemen dreigt te komen?
  3. Klopt het dat dit vooral de middelgrote, kleinere en/of regionale musea betreft, die de gemeente als hoofdgeldschieter hebben, en particulier gefinancierde musea, die geen subsidie ontvangen?
  4. Welke maatregelen neemt u om musea te steunen die als gevolg van de nasleep van de coronacrisis in financiële problemen dreigen te komen?
  5. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Tekort aan vrijwilligers in musea’? (3)
  6. Klopt het dat musea te maken hebben met een tekort aan vrijwilligers, omdat die de drukte willen vermijden vanwege angst voor corona of zorgen voor iemand die corona heeft gehad?
  7. Welke maatregelen neemt u om musea te steunen in de werving van vrijwilligers?
  8. Bent u bereid in gesprek te gaan met de Museumvereniging en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om oplossingen te zoeken voor de financiële en personele problemen van musea en om de bezoekersaantallen te verbeteren?

(1) De Telegraaf, https://www.telegraaf.nl/entertainment/492859738/kwart-musea-dreigt-in-financiele-problemen-te-komen, 1 april 2022.
(2) NH Nieuws, https://www.nhnieuws.nl/nieuws/302204/bezoekers-weten-regionale-musea-niet-goed-meer-te-vinden-we-hebben-schulden, 5 april 2022.
(3) Friesch Dagblad, 5 april 2022.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.