Het CDA wil een regeringscommissaris voor toegankelijkheid: iemand die zich ervoor gaat inzetten dat mensen met een handicap, maar bijvoorbeeld ook ouderen en laaggeletterden, overal mee kunnen doen in onze samenleving. Tweede Kamerlid Lucille Werner pleitte hier voor in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Eerder deze week stelde ze Kamervragen. 

Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag Handicap. Hier staat de verplichting om de positie van mensen met een handicap te verbeteren. Toch is het op dit moment nog slecht gesteld met de toegankelijkheid in ons land, constateert Werner. Mensen met een handicap ervaren vaak letterlijk drempels bij bijvoorbeeld het binnengaan van gebouwen, het bezoeken van evenementen of het doen van online aankopen in webwinkels.

Werner: 
“De kloof tussen mensen die wel en die niet mee kunnen doen, wordt steeds groter. Daarom wil het CDA een regeringscommissaris voor toegankelijkheid. Iemand die toegankelijkheid een gezicht geeft. Een boegbeeld. Een aanjager. Die zorgt voor bewustwording. Die adviseert en met voorstellen komt. Die overheden en bedrijven aanspreekt en het maatschappelijk debat op gang houdt. Omdat niemand mag worden buitengesloten.”

Op dit moment vallen mensen met een handicap niet onder het emancipatiebeleid van de regering. Bovendien is het beleid ten aanzien van gehandicapten versnipperd over diverse ministeries. Een coördinerend bewindspersoon ontbreekt. “Onacceptabel en onwerkbaar”, vindt Werner. “Vrouwen en de LHBTIQ+ vallen, zeer terecht, wel onder het emancipatiebeleid. Waarom mensen met een handicap niet? We hebben het over 2,3 miljoen mensen.” 

Werner heeft Kamervragen gesteld. Het kabinet moet hier binnen drie weken op antwoorden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.