Dé Limburgse stem in Den Haag 

Beste kiezer,

Mijn naam is Marieke Nass, ik ben 27 jaar en ben opgegroeid in Zuid-Limburg als oudste van drie kinderen. In het dagelijks leven ben ik advocaat-ondernemer bij het familiebedrijf Nass & Nass Advocaten te Gulpen en te Simpelveld. Naast deze werkzaamheden ben ik sinds 2014 fractievoorzitter van CDA Gulpen-Wittem.

Zowel in de politiek als in de advocatuur word ik dagelijks geconfronteerd met de individuele problemen van alledag. Burgers stuiten vaak op een bureaucratische overheid met veel onduidelijke en ontoegankelijke regelgeving en procedures. Het Kamerlidmaatschap biedt mij de mogelijkheid om hier actief mee aan de slag te gaan en op te komen voor de regio waarin ik ben opgegroeid en nog steeds woon, werk en leef, Limburg.

Graag wil ik u vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Politiek is een belangrijke zaak die ons allen raakt, ons werk en onze leefgemeenschappen. Mijn politieke ideologie gaat uit van persoonlijke inzet, openheid, eerlijkheid, vastberadenheid en betrouwbaarheid. Graag wil ik een stem voor u allen zijn!

Een stem op mij betekent een stem op een jonge, sociaal-maatschappelijk betrokken en ondernemende volks-vertegenwoordiger. Graag ben ik uw stem in Den Haag!

Hartelijke groet,

Marieke Nass

Nummer 30

Marieke's paspoort

 • Geboren op 10 maart 1993 (27 jaar);
 • Gymnasium aan het Bernardinuscollege te Heerlen;
 • Nederlands Recht aan de Universiteit van Maastricht;
 • Advocaat-ondernemer bij Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs;
 • Fractievoorzitter van CDA Gulpen-Wittem sinds 2014;
 • Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Gulpen-Wittem;
 • Lid van de commissie Beroep CDJA;
 • Lid van de Young Professionals van Roda JC;
 • Lid van de Jonge Balie Limburg; 
 • Was voorzitter CDJA Limburg;
 • Was lijsttrekker en campagneleider van het CDA Gulpen-Wittem in 2018;
 • Was lid van diverse verenigingen en commissies in haar studententijd en daarna.

Wist je dat Marieke

 • geboren en getogen is in Zuid-Limburg?
 • samen met haar vader en broers een advocatenpraktijk runt in het Zuiden van het land?
 • op 21-jarige leeftijd fractievoorzitter werd in Gulpen-Wittem en daarmee de jongste fractievoorzitter was in heel Nederland?
 • in 2014 423 voorkeursstemmen (de meeste van de CDA lijst in Gulpen-Wittem) direct werd verkozen tot raadslid?
 • in 2018 met 788 voorkeursstemmen direct werd verkozen tot raadslid?

Een eigen woning, vaste baan en inkomen dient voor iedereen bereikbaar te zijn. 

Ik sta voor een samenleving die zekerheid en bescherming biedt. Waar een eigen woning, een vaste baan en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen bereikbaar zijn. Waar omzien naar elkaar, respect en fatsoen vanzefsprekend zijn en vrijheid en solidariteit geen tegestellingen. 

Politiek begint vanuit de maatschappij, waarbij het weblevinden van de samenleving voorop staat. Het is belangrijk om te weten wat er leeft in de maatschappij. Ik zie het dan ook als taak om actief hiermee aan de slag te gaan door in samenspraak met burgers erachter te komen wat er precies gebeurt en welke kansen gezien worden of wat de zaken zijn waar tegenaan gelopen wordt. Onnodige regelgeving dient geschrapt te worden en de samenleving dient meer ruimte en zeggenschap te krijgen. De overheid dient er voor de burger te zijn en niet andersom. Een overheid die zowel oplossingen als bescherming biedt en tegelijk de ruimte laat aan de samenleving om eigen keuzes te maken. 

De grondbeginselen van de christendemocratie: solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap zijn hierbij voor mij leidend. We dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. 

Aan het woord in de Gemeenteraad van Gulpen-Wittem 

In actie als advocaat bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch 

Een rechtvaardige overheid

Zowel in de politiek als in de advocatuur word ik dagelijks geconfronteerd met de individuele problemen van alledag. Burgers stuiten vaak op een bureaucratische overheid met veel onduidelijke en ontoegankelijke regelgeving en procedures. Daarom pleit ik voor een meer context gedreven werkwijze, waarbij de gemeenschapszin, de functie van de overheid en het achterliggende doel van regelgeving centraal staan.

In een rechtsstaat is de overheid de dienaar van het algemeen belang en leggen zij publieke verantwoordelijkheid af. 

Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit van wetgeving en de democratische controle door het parlement wordt versterkt. Meer aandacht zou er moeten zijn voor bestaande wetgeving en kwaliteit daarvan, de reden waarom de wetgeving er is, en minder aandacht voor het telkens maken van nieuwe wetgeving. 

 

Dé Limburgse stem in Den Haag 

Ik vind het belangrijk dat in de Tweede Kamer volksvertegenwoordigers plaatsnemen die stevige wortels hebben in de eigen regio of stad. Als geboren en getogen Limburgse weet ik wat er speelt in de regio. Vanuit mijn raadslidmaatschap heb ik in de praktijk kunnen ervaren waar de regio Limburg, en met name Zuid-Limburg, tegenaanloopt en waar de kansen liggen. 

Graag ben ik uw Limburgse stem in Den Haag!  

Als CDA fractie staan wij jaarlijks op de Hubertusmarkt om in gesprek te gaan met inwoners. 

Ook op deze foto: Jos Hendriks, wethouder, en Fon Kistermann, raadslid. 

Geen formulier om weer te geven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.