Deze week heeft het kabinet bekend gemaakt dat er geld beschikbaar is gekomen om de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand mogelijk te maken. Het CDA is blij dat de financiering nu rond is, aangezien de partij zich er in de Tweede Kamer lange tijd sterk voor heeft gemaakt.

Woordvoerder infrastructuur Maurits von Martels: “Geweldig nieuws en loon naar werken! Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de economie en de werkgelegenheid, waar we als CDA telkens weer aandacht voor hebben gevraagd. Immers, betere verbindingen zijn belangrijk voor stad én regio. Eindelijk is het nu gelukt. Complimenten aan de minister dat ze hier samen met de regio is uitgekomen.”

Het extra geld is beschikbaar gekomen in het kader van het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, voor de financiering van een nieuwe sluis met bruggen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. De doorgang van de sluis wordt breder, zodat er grotere schepen doorheen kunnen varen. Met groter scheepvaartverkeer tussen het IJsselmeer en open zee krijgen scheepswerven zoals in Makkum, Vollenhove en Kampen de kans om verder te groeien. Met het totale project is in totaal ongeveer 215 miljoen euro gemoeid. Hiervoor worden onder meer de bruggen aangepast en de sluis en vaargeul verbreed.

Woensdag vond er een debat plaats in de Kamer over het MIRT. Tijdens het debat vroeg Von Martels aandacht voor meerdere projecten in het hele land. Zo is er in Drenthe behoefte aan een snelle autoverbinding met Twente en verbreding van de N-wegen. Voor Overijssel is zonder twijfel de N35 de grootste prioriteit. De Kamer heeft de motie van Von Martels c.s. aangenomen die vroeg om samen met de provincie de financiële consequenties in beeld te brengen en voor de Voorjaarsnota 2019 in beeld te brengen binnen welke termijn een MIRT-verkenning kan worden gestart. “Welke concrete stappen gaat de minister zetten om hier snel prioriteit aan te geven en de motie na te komen?”

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland, specifiek voor Brainport Eindhoven en Greenport Venlo. Knooppunt Zaarderheiken (A67 naar A73) blijft een capaciteitsknelpunt, Von Martels vroeg hier ‘toekomstbestendige en robuuste oplossingen’ voor. Ook wil het CDA een structurele oplossing voor de problemen op de A50 tussen Oss en Nijmegen.

Voor Noord-Holland zou volgens Von Martels een goede verbinding tussen de A8/A9 een oplossing zijn voor al het verkeer over een provinciale N-weg die in de spits altijd vast staat. Verder pleitte hij ook voor een verbreding van de N9 tussen Alkmaar en Den Helder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.