Het CDA wil dat asbestslachtoffers ook na de verjaring van 30 jaar schadevergoeding ontvangen. CDA woordvoerder Maurits von Martels deed deze oproep aan staatssecretaris Dijksma (PvdA) van Infrastructuur en milieu, tijdens het debat over het toegenomen aantal asbestslachtoffers.

Von Martels: “Ook na verjaring van 30 jaar moeten asbestslachtoffers een schadevergoeding krijgen. Longvlieskanker, ook wel asbestkanker, treedt pas decennia na de blootstelling op. Er zijn gevallen bekend van longvlieskanker, die pas na 40 of 50 jaar optraden.”

Ziekten ten gevolge van asbest manifesteren zich vaak pas na 40 jaar, waardoor er nu meer meldingen zijn bij het instituut asbestslachtoffers (IAS). Dit instituut is opgericht in 1999 om asbestslachtoffers te helpen. Bij IAS kan een aanvraag ingediend worden voor een tegemoetkoming. Vervolgens adviseert IAS de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming, om lange juridische procedures te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.