Deze week werd in de Tweede Kamer de initiatiefnota van Maurits von Martels voor de bescherming van weidevogels besproken. In dit plan worden een aantal voorstellen gedaan om de achteruitgang van de weidevogelpopulatie in Nederland een halt toe te roepen. Het gaat hierbij met name om weidevogels zoals de grutto, veldleeuwerik, tureluur en kievit. De weidevogelpopulatie staat al jaren onder druk, in 2020 kende de weidevogelpopulatie in Nederland zelfs haar sterkste achteruitgang. “Ons plan is een integrale aanpak die zich onder meer richt op weidevogelgebieden, landbouw en predatorenbeheer”, aldus Von Martels.

Een meerderheid van de Kamerfracties staat positief tegenover het plan. Via een motie riep CDA-woordvoerder Gerard van den Anker daarom minister Schouten op om binnen zes weken de Kamer te laten weten welke mogelijkheden er zijn om het budget voor Agrarisch Natuur- en Landschap structureel te verhogen. Minister Schouten was graag bereid om te kijken hoe dit zo snel mogelijk geregeld kan worden, zodat haar opvolger er meteen mee aan de slag kan. De uitvoering van het CDA-plan voor de bescherming van weidevogels is hiermee weer een stapje dichterbij. Wordt vervolgd.

Lees hier het hele plan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.