Betaald voetbalorganisaties dienen hun beleid op het gebied van het tegengaan van discriminatie en racisme op orde te hebben. Zo niet, dan kunnen ze geen aanspraak meer maken op subsidies van de overheid. Dat is de strekking van de motie die CDA-woordvoerder Maurits von Martels deze week indiende.

De regering heeft met de KNVB afgesproken eind januari met een aanvalsplan tegen racisme in het voetbal te komen. Gemeenten zijn hierbij echter nog niet betrokken, constateert von Martels. Terwijl zij wel verantwoordelijkheid dragen voor de openbare orde en vaak ook een financiële relatie met de betaald voetbalorganisatie hebben. Die financiële steun zou volgens het CDA ingetrokken moeten worden bij betaald voetbalorganisaties die onvoldoende optreden tegen discriminatie en racisme.

Uit het recente rapport “Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal” van het Mulier instituut blijkt opnieuw dat jonge profvoetballers met een migratieachtergrond discriminatie en racisme ervaren. Het incident in Den Bosch van twee weken geleden was dan ook geen incident in het voetbal.

Von Martels: “Discriminatie en racisme vormen een breed maatschappelijk probleem, dat we helaas ook in de sport terug zien komen. Maar als wij vinden dat de sport moet verbroederen en inspireren, dan kunnen we niet accepteren dat discriminatie en racisme in de sport voorkomen.”

In Engeland straft men bijvoorbeeld veel zwaarder, constateert Von Martels. “Ook hebben ze daar sinds enkele jaren een speciale app, waarmee toeschouwers discriminatie op de tribune kunnen melden. Het is daarbij ook mogelijk om foto’s en video’s bij de melding toe te voegen. Met een melding via een dergelijke app kunnen beveiligers mogelijk ingrijpen. In Engeland lijkt dit systeem een succes te zijn.” Hij riep de minister op om samen met de KNVB een dergelijke app te ontwikkelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.