Slim reizen is flexibel, effectief en duurzaam. Daarom moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut worden. Dat zei CDA woordvoerder mobiliteit Maurits von Martels tijdens een debat over de toegenomen files in Nederland.

Brede aanpak

De files en CO2-uitstoot zullen alleen bestreden kunnen worden door een brede aanpak. Von Martels: ”Als eerste willen we dat er extra geïnvesteerd wordt in rijkswegen (zowel A- als N-wegen) om de fileknelpunten weg te werken. Dat geldt voor de Randstad maar ook voor de regio. Naast die extra investeringen wil het CDA inzetten op slimme mobiliteit. We willen dat het mogelijk wordt om vijf minuten voor vertrek te bepalen hoe we naar onze plaats van bestemming reizen. We kiezen een combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste past. Slim reizen is dus flexibel, effectief en duurzaam. Daarom moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut worden.”

ZOAB
De effecten van slecht weer op filevorming kunnen aangepakt worden door dubbellaags ZOAB als asfalt te kiezen. Dat is bij slecht weer veel beter en het reduceert ook de geluidhinder aanmerkelijk. Von Martels was benieuwd of er nog file-gevoelige wegen zijn waar nog geen dubbellaags ZOAB ligt. Volgens de minister zijn die er zeker. Standaard wordt gewoon ZOAB aangelegd, waarin meer ruimte zit om het water goed te kunnen afvoeren. Tweelaags ZOAB — het echte stille asfalt — wordt alleen daar aangelegd waar specifieke geluidsreductie nodig is, maar het merendeel is het niet.

Incidentmanagement
Incidentmanagement is ook een factor die een belangrijke rol speelt. Ongelukken of auto’s met pech leiden immers tot files en als die obstakels snel zijn opgeruimd, zijn ook de files snel opgelost. De minister was het met Von Martels eens dat het incidentenmanagement structureel verbeterd moet worden. Er worden ook stappen gezet om dat te gaan doen. Rijkswaterstaat is bijvoorbeeld al begonnen met de invoering van slimme camera's. Die kunnen worden gebruikt om incidenten en files eerder te spotten.

Het CDA steunt de ook de oproep aan het bedrijfsleven om ‘slimmer’ te kijken naar mogelijkheden om personeel naar het werk te krijgen. Meer thuiswerken en videoconferences kunnen zoden aan de dijk zetten om files en CO2-uitstoot terug te dringen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.