In de afgelopen periode heb ik ruim 650 meldingen ontvangen via ‘Meld het Mona’. Ik wil u daar allemaal van harte voor danken. Heel veel persoonlijke verhalen mocht ik lezen. Helaas waren dit ook veelal verdrietige verhalen van mensen die vastliepen in de zorghervormingen. Uit uw verhalen bleek dat de beoordeling van het CDA dat te veel taken in te korte tijd over de schutting gegaan zijn naar allerlei organisaties juist is geweest. Met uw verhalen heb ik een goede eerste indruk gekregen van de problemen en zorgen over de veranderingen in de zorg waar u tegen aanloopt.

De onderwerpen waren erg divers maar  onderwerpen  die ik veel terug heb gezien, zijn onder andere;

  • de grote onduidelijkheid na alle wijzigingen in de zorg waar je precies terecht kan met je ondersteuningsvraag
  • uitbetalingsproblemen van het PGB door de SVB
  • het niet houden van een keukentafelgesprek;
  • het houden van een keukentafelgesprek als slecht-nieuws-gesprek
  • het krijgen van minder uren hulp bij het huishouden en de bezwaarprocedures;
  • de stijging van de eigen bijdragen.

Ik heb mensen verder kunnen helpen en/ of kunnen doorverwijzen naar lokale CDA afdelingen. Ook heb ik met de vele verhalen in de hand, in verschillende debatten de staatssecretaris goed aan de tand kunnen voelen. En dat blijf ik de komende tijd ook zeker doen. U kunt mij dus blijven mailen via Twitter of via e-mail. Blijf dat ook vooral doen via m.keijzer@tweedekamer.nl of via twitter.com/MonaKeijzer. Berichten die binnenkomen via meldhetMona@cda.nl blijf ik uiteraard ook nog steeds lezen.

Nogmaals, veel dank dat u met zo velen uw persoonlijke verhalen met mij wilde delen.

Mona Keijzer

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.