Veel mensen en bedrijven maken zich zorgen over het klimaatbeleid. Door de hoeveelheid aan regels en informatie is het soms lastig om door de bomen het bos te blijven zien. Dat wij met elkaar moeten komen tot een klimaatakkoord is een feit. Maar het moet wel een breed gedragen akkoord zijn voor u en bedrijven. Daarom pleit het CDA voor een klimaatmeldpunt waar iedereen terecht kan die tegen een muur aan regels en maatregelen oploopt. Want een duurzame toekomst moet voor iedereen betaalbaar, haalbaar en draagbaar zijn. 

Laat ons weten waarover jij je zorgen maakt, tegen welke (onnodige) regels jij aanloopt of welke ideeën jij zelf hebt voor een duurzame toekomst. Met die voorbeelden kunnen wij ons blijven inzetten voor een duurzame toekomst waar iedereen mee kan doen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.