Bart van Meijl

Penningmeester

Penningmeester (Bart van Meijl)

Financieel beleid

Fondswerving

Bedrijfsvoering CDA-partijbureau (ICT, P&O algemeen, etc)

Auditcommissie

Penningmeestersoverleg

Steenkampfonds

Fonds Wetenschappelijk Instituut (Fonds WI)

CDA Business Club

Basisgroep Sociale Zekerheid

Utrecht en Flevoland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.