Conny Castelein

LB-lid Ledenzorg

conny.castelein@cda.nl
+316 24 79 71 17

  • Ledenwerving & Ledenbinding
  • Bestuurdersvereniging (BSV)
  • Gemeentelijke en provinciale afdelingen
  • Initiatieven zoals project “Vitale netwerken” 
  • Conflictoplossing en mediation (in samenwerking met de Secretaris)
  • CDA-Senioren (incl. contacten ouderenorganisaties)
  • CDA-Flevoland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.