Conny Castelein

LB-lid Ledenzorg

Portefeuille

  • Ledenwerving & Ledenbinding
  • Bestuurdersvereniging (BSV)
  • Gemeentelijke en provinciale afdelingen
  • Initiatieven zoals project “Vitale netwerken”
  • Conflictoplossing en mediation (in samenwerking met de Secretaris)
  • CDA-Seniorenberaad (incl. contacten ouderenorganisaties)
  • CDA-Flevoland en CDA-Drenthe

Contactgegevens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.