Conny Castelein

LB-lid Ledenzorg

conny.castelein@cda.nl

+316 24 79 71 17

  • Ledenwerving & Ledenbinding

  • Bestuurdersvereniging (BSV)

  • Gemeentelijke en provinciale afdelingen

  • Initiatieven zoals project “Vitale netwerken” 

  • Conflictoplossing en mediation (in samenwerking met de Secretaris)

  • CDA-Senioren (incl. contacten ouderenorganisaties)

  • CDA-Flevoland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.