Marnix van Rij

Interim-partijvoorzitter.

Marnix van Rij is door het Partijbestuur van het CDA unaniem benoemd tot interim-partijvoorzitter tot in ieder geval tot het volgende congres in het najaar van 2021. 

Een CDA’er in hart en nieren
Marnix van Rij (Rotterdam, 1960) is een ervaren bestuurder en een CDA´er in hart en nieren. Hij kent het CDA vanuit verschillende rollen: hij was actief binnen het CDJA, wethouder in Wassenaar, een van de oprichters van het CDA Dertigersnetwerk en ook eerder reeds partijvoorzitter. Tevens was hij Eerste Kamerlid voor het CDA van 2015-2019 en voorzitter van de Evaluatiecommissie van de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij: "De partij gaat mij zeer aan het hart. We moeten als partij lessen trekken uit de achterliggende tijd en langs de lijn van de inhoud vooruitkijken. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. "

Een driedelige opdracht
Naast de reguliere taken van een partijvoorzitter zoals het voorzitten van het landelijk bestuur, de coördinatie van bestuurstaken en de strategische en politiek-inhoudelijke koersbepaling, heeft Marnix van Rij drie opdrachten:

  • sturing geven aan de evaluatie van het hele traject van de Tweede Kamerverkiezingen 2021, van voorbereiding en uitvoering tot en met de verkiezingsuitslag;
  • richting geven aan de doorontwikkeling van de partij, zowel qua structuur als cultuur;
  • het CDA gedachtegoed bewaken richting de Tweede Kamerfractie en de formatie, op basis van het verkiezingsprogramma, het visiestuk ‘Zij aan zij’, het Program van Uitgangspunten en andere richtinggevende voorstellen zoals uit het nieuw sociaal contract.

Contact opnemen kan via marnix.vanrij@cda.nl of 070-3424802.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.