Ruth Peetoom

Partijvoorzitter

Voorzitter Dagelijks Bestuur

● Vertegenwoordiging in politieke overleggen

● Politieke leiding / strategiebepaling

● Algehele coördinatie DB-taken

● Initiëren van debat in de partij

● Thematische voorbereiding PB/Partijcongres (algeheel)

● Personeelsbeleid landelijk gekozen politici / benoemingenbeleid/Strategisch HRM beleid

● Communicatie/informatie beleid, PCT, bladportefeuille, multimedia / redactieraad

● Partijvernieuwing / verenigingsbeleid

● Grote Stedenbeleid

● Bestuur WI

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.