Sophie van Bijsterveld

Sophie van Bijsterveld (20 augustus 1960) is Eerste Kamerlid voor het CDA sinds juni 2007. Zij heeft Nederlands Recht gestudeerd in Utrecht en is gespecialiseerd in Constitutioneel Recht. Sophie is naast het kamerlidmaatschap bijzonder hoogleraar Religie, rechtsstaat en samenleving aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Zij heeft een groot aantal wetenschappelijke artikelen geschreven en enkele boeken. De titel van het meest recente boek luidt: 'Overheid en godsdienst. Herijking van een onderlinge relatie' (2009). 

Sophie was onder meer lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en adviseur van de Nationale Conventie. Zij is lid van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

In de Eerste Kamer houdt zij zich vooral bezig met Justitie, Binnenlandse Zaken en Europese samenwerkingsoganisaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.