Minder ik, meer wij. Het is tijd voor samen. We leven in een tijd van grote veranderingen en uitdagingen. In ons land en de wereld om ons heen. Die veranderingen en uitdagingen bieden nieuwe kansen, maar zorgen ook voor nieuwe risico’s. De toekomst is van ons allemaal en dus moeten we de handen ineenslaan. Met elkaar kunnen we die uitdagingen aan, ook als het moeilijk wordt.

Nederland is van ons allemaal en niet alleen van de schreeuwers die het meeste aandacht krijgen. Het overgrote deel van Nederland wil gewoon een fatsoenlijk en normaal leven, de zekerheid van een vaste baan, een eigen huis in een veilige omgeving en goede zorg voor mensen die dat nodig hebben.

Het is tijd dat we dat samen aanpakken. Minder ik, meer wij. Meer solidariteit en saamhorigheid, als antwoord op het egoïsme en het geschreeuw van enkelen. Nederland is van ons allemaal en alleen samen kunnen we Nederland nog mooier, eerlijker en sterker maken. Dat zijn we aan elkaar verplicht.

Stijgende rekeningen

Veel mensen hebben te maken met stijgende rekeningen voor energie, de dagelijkse boodschappen en andere uitgaven.

Wij zetten ons in voor hun bestaanszekerheid, met bijzondere aandacht voor de aanpak van kinderarmoede, de koopkracht van lagere en middeninkomens en het pensioen van onze ouderen.

Wonen

Een geschikte woning is een basisrecht. Om het grote tekort aan woningen aan te pakken trekt de overheid de regie over de volkshuisvesting weer naar zich toe.

Samen met provincies en gemeenten slaan we de handen ineen om meer en sneller te bouwen, zowel in de stad als op het platteland.

Veiligheid

Ondermijning door de georganiseerde criminaliteit is een onzichtbaar probleem dat ons allemaal raakt. Want alleen in een veilige en leefbare samenleving kun je je echt thuis voelen.

Ondermijning, criminaliteit en overlast vragen om een strengere aanpak. Nederland is van ons allemaal en niet van de schreeuwers of brutaalsten die denken de dienst uit te kunnen maken.

Landsmeer

Migratie

Migratie is geen keuze tussen grenzen open of grenzen dicht. Als een open economie heeft Nederland migratie nodig. Maar niet in de ongecontroleerde aantallen van dit moment. Daarom moeten we meer grip op migratie krijgen. Als we beter kijken wie nodig is, strenger zijn voor wie niet mag blijven en meer oog hebben voor integratie en inburgering, kunnen we het draagvlak voor asiel en migratie behouden.

Klimaat en stikstof

Maatregelen om het klimaat te beschermen en stikstof te reduceren bereiken we alleen, als iedereen de veranderingen ook kan meemaken. Zonder draagvlak komt geen enkele verandering tot stand. Daarom nemen wij maatregelen mét de samenleving in plaats van voor de samenleving.

Onrustige wereld

Als klein land in een onrustige wereld is samenwerking onze sterkste bondgenoot. Dat doen we in Europa, de NAVO en met andere gelijkgestemde landen wereldwijd.

De oorlog in Oekraine laat zien dat vrede, recht en democratie geen zekerheden zijn. Samen met onze bondgenoten staan we sterk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.