Het CDA maakt zich sterk voor het MKB. Kleine ondernemingen en familiebedrijven hebben een cruciale rol in de samenleving wanneer het gaat om werkgelegenheid, innovatie en ambitie. Ook hebben zij lokaal een belangrijke sociale functie, zoals het sponsoren van lokale sportverenigingen. MKB-ondernemers hebben vanwege de crisis moeilijke jaren achter de rug. Nu ervaren zij problemen om te kunnen groeien, zoals het doen van nieuwe investeringen en het aannemen van personeel.

Het CDA kiest voor een eerlijke economie waarin bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen. Tweede Kamerlid Agnes Mulder zet zich in Den Haag in om ondernemers de ruimte te geven om beter zaken te doen: #mulderonderneemt!

Lees hier welke zaken Agnes Mulder en het CDA nu ondernemen. Ervaart u als ondernemer zelf problemen? Laat het ons weten via het contactformulier onderaan de pagina!

Sinds de crisis krijgen MKB-ers heel moeilijk krediet bij een bank. #Mulderonderneemt een initiatiefswetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat ondernemers elkaar geld kunnen lenen door middel van een kredietunie.

Bijna de helft van de bedrijven binnen het MKB heeft veel moeite met de lange loondoorbetaling bij ziekte van werknemers. Het CDA vindt het goed dat werknemers niet tussen wal en schip vallen bij ziekte, maar merkt ook dat ondernemers hierdoor afgeschrikt worden om personeel aan te nemen.

Het CDA wil minder administratieve lasten voor ondernemers. Ondernemers zijn heel belangrijk voor de economie: ze zorgen voor werkgelegenheid en groeiende welvaart. #Mulderonderneemt continu actie tegen het bureaucratische monster dat Den Haag heet.

Snel internet is de sleutel voor de economie van vandaag en morgen. Iedereen kan via het internet op de wereldmarkt. Er zijn nog te veel bedrijven/ bedrijfsterreinen waar snel internet nog niet aangelegd is. #Mulderonderneemt hier actie voor.

Voor bedrijven geldt een wettelijke betalingstermijn van 60 dagen. In de wet staat dat bij onderlinge overeenstemming van deze termijn kan worden afgeweken; het grootbedrijf maakt daar vaak misbruik van. De financiële risico's voor middelgrote en kleine bedrijven hebben veel meer consequenties.

Ook op andere onderwerpen zet het CDA zich in voor het MKB. Voorbeelden zijn innovatie, economische groei, aanbestedingen, het vestigingsklimaat en de kansen en problemen in de grensregio’s.

Stel hier uw vraag of geef uw tip

Contact

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.