Deze week werd een voorstel aangenomen van Agnes Mulder waarin het kabinet wordt opgedragen om de verdere injecties van afvalwater in lege gasvelden in Twente op te schorten. Agnes deed deze oproep vanwege de aanhoudende onzekerheid over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de opslag van dit afvalwater.

Het afvalwater dat in de velden wordt geïnjecteerd is afkomstig van de oliewinning in Drenthe door de NAM. Agnes Mulder spant zich al jaren in op dit dossier om ervoor te zorgen dat de afvalwaterinjecties op een veilige en verantwoorde manier plaatsvinden. Ook bepleit ze herhaaldelijk dat een schonere alternatieve methode moet worden ontwikkeld, zoals afvalwaterzuivering.

Eerder riep ze op tot een evaluatie van veiligheids- en gezondheidsrisico’s die bij het proces komen kijken. Omdat het kabinet deze evaluatie en de daarbij komende inzichten in de risico’s nog steeds niet heeft afgerond heeft Agnes Mulder de regering opgeroepen de injecties op te schorten. Tegelijkertijd moet er gewerkt worden aan een alternatief voor deze methode, Agnes Mulder denkt hierbij aan afvalwaterzuivering.

Agnes Mulder: “Ik ben er heel erg blij mee dat deze motie is aangenomen en een goede meerderheid heeft gehaald. Ik hoop dat de minister hem op korte termijn goed gaat uivoeren zodat alle onrust die we kennen in Twente kan worden weggenomen en we een nieuwe weg inslaan met afvalwaterzuivering.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.