Het kabinet moet een onderzoek starten naar de problemen van het verzekeren van zonnepanelen op daken. Een motie met die strekking, ingediend door CDA, PvdA en VVD, is met een ruime meerderheid aangenomen.

Er zijn volgens de indieners van de motie steeds meer zonnepaneelprojecten voor op daken die niet doorgaan, omdat de verzekeringspremie wordt verdrievoudigd en de initiatiefnemers het project financieel niet langer rondkrijgen. Bewoners en ondernemers willen graag meedoen met de energietransitie maar de genoemde problemen rondom het verzekeren weerhouden hen daarvan.
 
Agnes Mulder: “Om de energietransitie te laten slagen is het belangrijk dat iedereen die een steentje bij wil dragen, mee kan doen. Daarom hebben we de regering gevraagd om met de energiecoöperaties in gesprek te gaan over deze knelpunten bij het verzekeren van zonnepanelen op daken. Daarnaast moet er een onafhankelijk onderzoek komen naar de factoren die hierbij van invloed zijn op de verzekerbaarheid. Factoren als installatie, dakisolatie en constructie.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.