Het CDA wil dat er uiterlijk 1 februari overeenstemming is over het schadeprotocol voor gaswinningschade. Mijnbouwschade dient áltijd te worden vergoed. Ook wil het CDA dat de gaswinning verder naar beneden gaat. Daar heeft woordvoerder Agnes Mulder voor gepleit tijdens het debat over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Bij de versterking van de huizen moet ook meteen werk worden gemaakt van verduurzaming. Het CDA vroeg de minister ook om met een concreet voorstel te komen hoe middelen uit de beschikbare 50 miljoen euro voor dit doel gaan worden ingezet.

Mulder: “De mensen in Groningen voelen zich moedeloos, boos, verdrietig en in de steek gelaten, door de rest van het land en in het bijzonder door ons hier in Den Haag. Dus door toedoen van de Nederlandse Staat voelen duizenden mensen in Groningen zich onveilig en zijn hun woningen onveilig. De mensen die ik spreek, zijn zo murw geslagen dat ze het nog niet hebben kunnen opbrengen om weer de ronde te doen rondom het huis om te kijken wat de nieuwe schade nu weer is. Als je dan bedenkt dat de schadeafhandeling al bijna driekwart jaar stilligt omdat de rijksoverheid geen vaart heeft gemaakt, dan is dat onverteerbaar.”

Minister Wiebes gaf aan dat het schadeprotocol zijn hoogste prioriteit heeft. Voor hem is het protocol hét instrument waarmee de aansprakelijkheid los van de NAM kan worden afgewikkeld. Hij ziet een publiek loket voor zich waar alle Groningers heen kunnen en waar schadeclaims worden beoordeeld door onafhankelijke experts.

Via een motie riepen tien partijen, inclusief het CDA, aan het eind van het debat de minister op om binnen enkele weken met een schadeprotocol voor mijnbouwschade te komen, te zorgen voor adequate toegang tot (juridisch) advies en ondersteuning voor mensen met mijnbouwschade, en te starten met het opzetten van een onafhankelijk fonds voor mijnbouwschade onder publieke regie. Daarnaast moet de gaswinning zo snel en zo ver als realistisch mogelijk is naar beneden worden gebracht.

Via een andere motie riep het CDA de regering op om met een pilot te komen waarin woningeigenaren een tweeledig aanbod wordt gedaan: om hun huis te versterken, en om van het gas af te kunnen, aangevuld met andere verduurzamingsopties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.