Tijdens het CDA congres in Den Bosch op zaterdag 2 juni heeft agrarisch ondernemer Ate Kuipers met ons zijn zorgen gedeeld over de gevolgen van de gaswinning op zijn geliefde provincie Groningen, zijn medewerkers en zijn familie. De jarenlange ellende door de gaswinning waar onze Groningers mee geconfronteerd worden raakt ons diep als CDA. Zijn persoonlijk verhaal heeft indruk gemaakt en hij heeft dat op een bewonderenswaardige manier tijdens het congres naar voren gebracht.

Afgelopen donderdag werd in de Tweede Kamer het debat gevoerd over het gasbesluit met minister Wiebes (VVD) voor Economische Zaken en Klimaat. De minister heeft met steun van de coalitie besloten om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen naar nul. Maar het is helaas nog niet zover en onze inwoners ervaren daar dagelijks de gevolgen van. Zij willen veilig wonen. In het debat heb ik duidelijk gemaakt dat het CDA wil dat de huizen in Groningen net zo veilig zijn als in de rest van Nederland. Het CDA wil daarom dat de versterking wordt doorgezet. We hebben aan de minister gevraagd om met een duidelijke toelichting te komen op de door hem gemaakte keuze ten aanzien van de verlaging van de gaswinning en de versterkingsopgave.

Eén van de manieren om de gaswinning terug te brengen is de bouw van de stikstoffabriek. Verder zullen onze grootverbruikers, de fabrieken, versneld overschakelen op duurzame energie of hoogcalorisch gas. Die overstap is complex en voor de medewerking verdienen de bedrijven een groot compliment. We hebben ook veel waardering voor de opstelling van de Duitse afnemers die ons als land echt tegemoet komen in deze moeilijke tijden.

Dat het ingewikkeld is laat ook het opstappen zien van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het is pijnlijk dat hij uit onvrede over Den Haag is opgestapt. Hij gaf onder meer aan dat de NAM nog teveel in het proces zit. Het CDA heeft vanwege onvrede over de rol van de NAM niet voor niets in het regeerakkoord laten opnemen dat de versterking naast schadeafhandeling onafhankelijk van de NAM moet worden vastgesteld. Wij zitten de minister achter de broek om dat snel wettelijk te regelen. De versterkingsoperatie is enorm. Er zijn nog maar een paar honderd woningen versterkt in de afgelopen jaren en er moet vaart gemaakt worden.

In het debat heeft de minister meer duidelijkheid gegeven over de versterkingsopgave. Als stok achter de deur naar de minister heb ik tijdens het debat een motie ingediend die kan rekenen op een meerderheid. Het CDA verzoekt het kabinet de Mijnraad te vragen in zijn advies om specifieke aandacht te besteden aan de betekenis van de bevindingen voor de woningen die reeds zijn geïnspecteerd, maar waarvan de bewoners nog geen versterkingsadvies hebben ontvangen (batches 2 en 3, oftewel de ‘1.588’ en ‘1.581’) duidelijkheid te geven in de eerste week van juli, en op basis van dit advies samen met de bestuurders, nog deze zomer met een ruimhartige versterkingsaanpak te komen.

Dit kabinet en deze coalitie hebben de schadeafhandeling onafhankelijk gemaakt van NAM. Met het nieuwe schadeprotocol, dat er ook landelijk gaat komen, worden onze inwoners geholpen door RVO en een onafhankelijke commissie. Het CDA vindt het van groot belang dat de mensen die al heel lang met hun schades zitten snel en ruimhartig geholpen worden.

Minister Wiebes heeft duidelijk aangegeven tijdens het debat, dat voor de veiligheid versterken nodig blijft. Voor het CDA is het volstrekt helder dat Groningen recht heeft op dezelfde veiligheid als in de rest van Nederland. We blijven ons daar dag en nacht met man en macht voor inzetten.  

Agnes Mulder
CDA Tweede Kamerlid
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.