16 september 2016

CDA pleit voor opschorten afvalwaterinjectie in Twente

Het injecteren van afvalwater in Twente moet worden opgeschort. Daarnaast moet er een evaluatie komen waarin alle mogelijkheden van verwerking en met name afvalwaterzuivering serieus worden bekeken en cijfermatig onderbouwd. Daar heeft het CDA voor gepleit bij een algemeen overleg over afvalwaterinjecties in Schoonebeek.

Op 16 april 2015 ontdekte een boer in de gemeente Hardenberg een lekkage op zijn land veroorzaakt door het afvalwatertransport van Schoonebeek naar Twente. Sinds die tijd ligt op last van het Staatstoezicht op de Mijnen de injectie stil. Er is in Twente, maar ook daarbuiten, een enorme onrust ontstaan over die afvalwaterinjectie. Ruim 30.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen de injectie van afvalstoffen te stoppen.

CDA woordvoerder energie Agnes Mulder: “Uit verschillende evaluaties blijkt dat er onzekerheden zijn over de risico’s van afvalwaterinjectie ten aanzien van bodemdaling en aardbevingen. Dat vind ik zorgwekkend. Ook is er onvoldoende bekend welke chemische reacties er in de ondergrond optreden.”

In principe is het injecteren van afvalstoffen alleen toegelaten als andere mogelijkheden van verwerking veel slechter uitpakken voor het milieu. Maar NAM heeft de schijn tegen dat het erop lijkt dat ze niet bereid is de alternatieven grondig te onderzoeken. Het CDA verwacht van de minister dat hij dat wel doet. Mulder wees de minister op een nieuwe methode voor de zuivering van mijnbouw afvalwater die is ontwikkeld door het Twentse bedrijf Salttech. “Deze methode wordt al toegepast in de VS. Deze methode lijkt ook nog stukken goedkoper te zijn dan andere alternatieven.”

Omdat het lijkt dat de NAM hier niet mee aan de slag wil, vroeg Mulder aan de minister om NAM te houden aan de vergunningsvoorwaarden. Daarin staat namelijk wel degelijk dat NAM nieuwe methoden voor zuivering, waaronder deze, serieus moet onderzoeken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.