Het CDA staat achter de aanpak van staatssecretaris van Veldhoven om kleine plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90% te verminderen in 2020. Daarnaast wil het CDA hergebruik van 90% van de kleine flesjes in 2020.

CDA woordvoerder Agnes Mulder sprak tijdens een debat hierover haar waardering uit voor de staatssecretaris. “De periode die nodig is voor wetgeving om statiegeld op kleine plastic flesjes in te kunnen voeren, gebruikt de staatssecretaris heel slim. Ze geeft het verpakkende bedrijfsleven nog één kans om te laten zien dat zij dezelfde doelstellingen die met statiegeld behaald kunnen worden, anders en goedkoper kunnen realiseren. Lukt dat niet, dan is statiegeld heel terecht de stok achter de deur. Het verpakkende bedrijfsleven wil daar nu ook aan meewerken, want zij willen een eerlijk speelveld voor iedereen. De knop is dus om en dat is hard nodig om de problemen van de plastic soep aan te pakken.”

Opruimkosten
De kosten die het opruimen van zwerfafval met zich meebrengt, komen uiteindelijk toch altijd weer bij de consument terecht. Mulder was benieuwd hoe het dan zit met de kostenverdeling in de hele keten, wie betaalt uiteindelijk wat. In Noorwegen hebben ze dat heel transparant in kaart gebracht, die aanpak spreekt het CDA zeer aan. De staatssecretaris heeft toegezegd dit op te pakken.

Van de 20 miljoen euro die per jaar beschikbaar waren voor de gemeenten om zwerfafval aan te pakken, ligt nog 15 miljoen euro op de plank. Mulder wilde graag weten waardoor dat komt, en waarom nog niet alle gemeenten meedoen. De staatssecretaris gaat haar aanpak intensiveren. Het beschikbare geld wil ze graag inzetten om zwerfafval te voorkomen dan wel op te ruimen.

Recycling van plastic
In Nederland wordt 73% van alle verpakkingen gerecycled en 51% van de kunststof verpakkingen. Gemeenten zijn er samen met het bedrijfsleven in geslaagd om steeds meer kunststof in te zamelen. Het CDA maakt zich echter wel zorgen over de sorteercapaciteit in Nederland van de ingezamelde plastics, nu China dat niet meer wil hebben. En een nog grotere zorg is dat er geen vraag is naar het gerecyclede plastic. Mulder vroeg zich af in hoeverre duurzaam inkopen een mogelijkheid is om hergebruik van kunststof te stimuleren. Ook was ze benieuwd of het verpakkend bedrijfsleven heeft toegezegd om gerecycleerde grondstoffen te hergebruiken. “Een hogere bijdrage voor moeilijk recycleerbare kunststof verpakkingen zou effect kunnen hebben. Het ontwerp hoort natuurlijk zo te zijn dat het product recyclebaar is.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.