Het CDA wil dat het voor de Nederlandse burgers eenvoudiger wordt om deel te nemen aan duurzame energieprojecten. Dat kan door energiecoöperaties te helpen bij het opstarten, en door te zorgen dat mensen aandelen kunnen nemen in windenergieprojecten op zee. Via een motie riep CDA energiewoordvoerder Agnes Mulder de regering op om dit mogelijk te maken.
 
Voor het toekomstig energiebeleid is het noodzakelijk dat er voldoende draagvlak is onder de bevolking. Agnes Mulder: “Dat betekent dat de burgers de lasten voor dat beleid wel op moeten kunnen brengen. Maar ook dat mensen meer mogelijkheden moeten krijgen om deel te kunnen nemen aan duurzame energieprojecten. Het CDA wil dat overheden en initiatiefnemers verplicht worden om de omgeving mee te laten beslissen en meer te laten meeprofiteren bij windenergieprojecten.”
 
Buurtbewoners die samen een energiecoöperatie voor duurzame energie oprichten, zijn voor de eerste financiën vaak aangewezen op hun gemeente. Niet elke gemeente heeft echter het budget en de kennis om energiecoöperaties te ondersteunen. Mulder: “De Organisatie voor Hernieuwbare Energie Decentraal heeft al gevraagd om een ontwikkelfaciliteit voor dit soort energiecoöperaties. Ik vraag dan ook aan de minister of hij bereid is om hier werk van te maken.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.