De afgelopen weken was Groningen weer volop in het nieuws, door de aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter. Veel Groningers hebben het gevoel dat de rest van Nederland dat ziet als een Gronings probleem. Maar het CDA ziet dat anders, het is wel degelijk een nationaal probleem. Ook onze Groningers verdienen namelijk vertrouwen in hun toekomst.

Deze week zijn eindelijk de eerste stappen in de goede richting gezet. Het CDA is opgelucht dat het minister Wiebes gelukt is samen met de betrokken partijen te komen tot een schadeprotocol. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet. De uitvoering moet nu vlot worden opgepakt en de schade ook zo snel mogelijk hersteld. En dat moet lukken, nu de NAM er tussenuit is gehaald, waardoor onze Groningers af zijn van het eindeloze juridische getouwtrek.

Advies SodM
Daarnaast is het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met haar advies gekomen om de winning te verlagen, van de huidige 21,6 miljard naar 12 miljard kubieke meter. Het is nu aan minister Wiebes om aan de slag te gaan met het advies, en dat heeft hij inmiddels toegezegd. In het regeerakkoord staat dat de veiligheid van de Groningers voorop staat. Het CDA houdt de minister daaraan en verwacht van hem dat hij de gaswinning zo snel als mogelijk terugbrengt naar het door het SodM geadviseerde niveau.

Gasloze woonwijken
Maar ook onze CDA volksvertegenwoordigers kunnen lokaal het verschil maken voor onze Groningers. Door vol in te zetten op gasloze woonwijken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor hebben we met de coalitie (en inmiddels ook met bijna alle partijen in de Tweede Kamer) een voorstel ingediend bij de wet Voortgang Energie Transitie. Het voorstel geeft onze lokale bestuurders de mogelijkheid om over te gaan naar gasloos wonen. In eerste instantie voor nieuwbouwwoningen, op langere termijn ook voor de bestaande woningen.

Het is daarbij van het grootste belang dat we dat gaan doen samen met onze inwoners. Om de kosten beperkt te houden zullen we de eerste stappen moeten zetten in samenwerking met de woningbouwcorporaties. Dat levert schaalvoordelen op, waardoor de prijzen flink kunnen dalen. We zullen daarbij alle inwoners moeten betrekken om te kijken wat er bij hen leeft op dit gebied. De gemeenten staan het dichtst bij die inwoners en zullen daar wat het CDA betreft een belangrijke rol bij moeten spelen. Woningen van het gas afhalen draagt daar concreet aan bij. Ik zie dat daar niet alleen in de Tweede Kamer veel steun voor is, maar ook bij onze lokale afdelingen.

Solidariteit
Het gaat om de solidariteit met Groningen, maar vooral ook om de erkenning dat de Groningse problemen nationaal gedragen worden. We zullen deze problemen met elkaar moeten oplossen, dat is het uitgangspunt van het CDA. Voor een beter Nederland dat we door willen geven.

Agnes Mulder
CDA Tweede Kamerlid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.