Vanmiddag is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel van CDA en PvdA aangenomen, waardoor grootbedrijven niet langer kleine bedrijven als bank kunnen gebruiken. Het komt namelijk heel veel voor dat grootbedrijven lange betalingstermijnen afdwingen bij het midden- en kleinbedrijf (mkb), van 90 tot 120 dagen. Dan hoeven grootbedrijven namelijk minder krediet bij de bank op te nemen.

De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen worden geschat rond de 7 miljard euro. De kleine leveranciers zijn vanwege de ongelijke onderhandelingspositie en de sterke afhankelijkheidsrelatie niet in staat dit tegen te gaan. Maar zij komen hierdoor wel in financiƫle problemen. Doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood staan bij de bank. Ook wordt de ruimte kleiner om slechtere maanden op te vangen of om zelf investeringen te doen. Dit remt de economische groei en kan leiden tot minder werkgelegenheid.
 
Het probleem treft heel veel mkb'ers en zzp'ers. Het probleem is niet nieuw, al in 2015 heeft het CDA na aanhoudende signalen een initiatiefnota geschreven. Dat leidde tot een verzoek aan de regering om een wetsvoorstel op te stellen om lange betaaltermijnen tegen te gaan. Dat voorstel is begin vorig jaar met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer, maar minister Kamp van Economische Zaken (VVD) weigerde hier gehoor aan te geven.

Het CDA en de PvdA hebben daarom een eigen wetsvoorstel gemaakt, dat vandaag is aangenomen. In de wet blijft een standaard betaaltermijn van 30 dagen gelden. Nieuw is echter dat bij een apart afgesproken langere termijn deze niet langer mag zijn dan 60 dagen. Mochten grootbedrijven alsnog besluiten betaaltermijnen langer dan 60 dagen in de overeenkomst op te nemen met leveranciers, dan wordt deze betaaltermijn ongeldig verklaard. Het grootbedrijf moet dan een wettelijke handelsrente van 8% betalen indien zij de rekening na 30 dagen betalen. De aanscherping van de wet geldt alleen in de specifieke handelsrelatie tussen een grootbedrijf in de rol van afnemer en het MKB of een zelfstandig ondernemer in de rol van leverancier of dienstverlener.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.