Hoofdstuk 1 - Onze new deal voor de nederlandse economie

"Ik ben ervan overtuigd dat Nederland sterker uit deze crisis kan komen als we nu de juiste keuzes durven maken."

Doorstarten

Op korte termijn is een doorstartstrategie nodig om vooral de kleinere ondernemers te helpen om de draad weer op te pakken. Zij hebben ingeteerd op hun buffers en kunnen niet wachten om te doen waar ze het beste in zijn: ondernemen.

  • Meer weten? Klik hier

Repareren

De tweede opdracht is dat we doorpakken om structurele onzekerheden die de afgelopen tien jaar zijn ontstaan in de Nederlandse economie te repareren: op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de toekomst van de jongere generaties.

  • Meer weten? Klik hier

Investeren

De derde opdracht is om onze economie klaar te maken voor de toekomst: sterker, eerlijker en groener. We moeten juist nu weer groots denken, kansen benutten en investeren in de nieuwe verdienmodellen van de toekomst. Investeren om onze welvaart ook voor toekomstige generaties zeker te stellen. Dit vraagt om een ambitieuze visie op ons toekomstig verdienvermogen op basis van innovatie, kennis, moderne technologie én duurzaamheid.

  • Meer weten? Klik hier

Hoofdstuk 2 - Maatschappelijk Herstel, Nederland zijn we samen

Verantwoordelijkheid

Niemand leeft voor zichzelf. In onze visie op de samenleving komt de mens tot zijn recht in relatie tot anderen. Dat begint thuis in het gezin waar we opgroeien. Ouders geven hun kinderen in de opvoeding alles mee wat ze later in het leven nodig hebben. Maar het geldt ook op je werk, in de buurt of in verenigingen. We zijn als sociale wezens niet in staat om in ons eentje gelukkig te zijn. Daar hebben we altijd anderen voor nodig.

Solidariteit

De verantwoordelijke samenleving gaat uit van het idee dat we allemaal een dubbele verantwoordelijkheid hebben, voor onszelf maar ook voor anderen. Tegenover die opdracht om mee te doen, moet de belofte van de samenleving staan dat je inzet wordt beloond en dat we niemand in de steek laten.

Saamhorigheid

Verantwoordelijkheid en solidariteit zijn twee belangrijke (voor-)waarden voor een sterke samenleving, maar daarmee zijn we er nog niet. Een sterke samenleving gedijt niet op een kale ondergrond. Er is meer dat ons bindt en het gevoel geeft bij elkaar te horen dan het toevallige gegeven dat we met elkaar in hetzelfde land wonen. De sterke samenleving ontstaat pas als mensen ook zelf het gevoel hebben één gemeenschap vormen, waar ze beschermd en thuis zijn.  De onvrede van deze tijd is vooral een luide roep om meer saamhorigheid en gemeenschapszin. 

"wij geloven dat wij als één gemeenschap van verbonden en betrokken mensen iedere uitdaging aankunnen."

Lees hier hoe we doorpakken met onze andere plannen

Werken moet weer lonen

De economie is in de laatste jaren gegroeid. Toch heb je hier in je portemonnee waarschijnlijk niet veel van gemerkt. Het leven is juist steeds duurder geworden. Vooral voor mensen met middeninkomens, zoals zorgmedewerkers, politieagenten en leerkrachten, is dit een oneerlijke situatie. Het CDA gaat daar verandering in brengen.

Meer weten? Klik hier

Samen staan we één tegen eenzaamheid

De corona crisis heeft niet alleen de economie en de maatschappij platgelegd, het heeft ook onze sociale levens platgelegd. Meer dan ooit is eenzaamheid een probleem in onze samenleving. Bij ouderen, jongeren, en alles ertussen in: eenzaamheid raakt alle leeftijden. 

Meer weten? Klik hier

Vaste banen moeten weer de norm worden

Veel mensen zonder vast contract hebben de grootste klappen opgevangen van de coronacrisis, omdat ze geen zekerheden hadden om op terug te vallen. Daarnaast hebben ze meestal slechtere arbeidsvoorwaarden dan vergelijkbare werknemers met een vast contract. Denk aan een lager loon, maar ook minder scholing. Ze kunnen vaak geen huis kopen, en starten later met een gezin. Dat is oneerlijk.

Meer weten? Klik hier

We moeten normen handhaven en bewaken

Basale normen in onze samenleving staan onder druk. Op zich legitieme protesten, leiden steeds vaker tot onacceptabele intimidatie, geweldsincidenten en vernieling. De diepere oorzaak is dat basale fatsoensnormen in onze samenleving niet meer vanzelfsprekend door iedereen geaccepteerd worden.

Meer weten? Klik hier

Doneren

Doneren
Op 17 maart wordt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen de koers van Nederland voor de komende 4 jaar gekozen. Door uw steun kunnen we onze boodschap nog beter verspreiden op TV, radio, en online. Elk bedrag is welkom. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!
Hoeveel wilt u doneren?*

* Verplicht veld

Blijf op de hoogte Homepage

Blijf op de hoogte!
We houden je graag op de hoogte over alles wat wij doen voor een land dat we door willen geven! Op die manier houden wij je up-to-date met het laatste nieuws en aankondigingen van het CDA.
Aanhef

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.