Op korte termijn is een doorstartstrategie nodig om vooral de kleinere ondernemers te helpen om de draad weer op te pakken.

Als je met hard werken en voor eigen risico een eigen zaak hebt opgebouwd en van de ene op de andere dag op last van de overheid de deuren moet sluiten stort je wereld in. Gevoelens van onrecht en machteloosheid strijden om voorrang. Je voelt je verantwoordelijk voor je medewerkers, die je niet zo maar naar huis wilt sturen. Je spreekt je buffers aan en rekent vooruit hoelang je dit vol kunt houden. De noodsteun biedt verlichting, maar dekt nooit alle kosten. Elke persconferentie wacht je weer op de bevrijdende boodschap. Je wilt door.

Dit is het verhaal van heel veel ondernemers in ons land. Kleine ondernemers en zelfstandigen die keihard door de crisis zijn getroffen. Grote ondernemingen hebben vaak flinke financiële reserves en ruimere mogelijkheden om de klap op te vangen. Maar juist veel winkeliers, restauranthouders, kappers en andere MKB’ers zagen hun droom in duigen vallen.

Daarom verdienen zij als eerste onze steun. Als samenleving moeten we hen ook de komende jaren extra zuurstof bieden om op adem te kunnen komen en een nieuwe toekomst voor hun zaak zeker te stellen. Met vrijstellingen, innovatieprikkels en verliescompensatie. Zeker voor de lokale en regionale gemeenschappen zijn deze MKB’ers en familiebedrijven onmisbaar. Ze zijn de grootste werkgever in ons land, maar zeker zo belangrijk omdat ze geworteld zijn in de eigen gemeenschap.

Wij willen hen helpen. Met maatwerk en concrete oplossingen. Om te zorgen dat deze ondernemers weer kunnen ondernemen en als motor van de lokale en regionale economie kunnen draaien. Wij presenteren een maatwerkpakket van hele concrete maatregelen om juist deze ondernemers bij te staan in de doorstart van hun onderneming.

Maatwerk voor het MKB en familiebedrijven

MKB Herstelfonds

We stellen een herstelfonds in voor het MKB en middelgrote familiebedrijven, waarmee op maat betalingsregelingen en tijdelijke vrijstellingen kunnen worden gefinancierd, zodat ondernemers lucht krijgen en kunnen doorpakken.

Stopperslening

We willen een stoppersregeling voor bedrijven die ondanks de noodsteun toch moeten stoppen. Met deze leningen neemt de overheid de schuld van de ondernemer over en worden kleinere (mkb-)schuldeisers in de keten ontzien. Voor de ondernemer kan deze regeling een nieuwe start zijn.

Overbruggingskrediet

We vergroten de bekendheid van overbruggingskredieten zodat meer ondernemers van deze regelingen gebruik kunnen maken.

Financiering

We stellen extra middelen en ondersteuning beschikbaar voor alternatieve non-bancaire financiers, zoals Qredits, die vaak makkelijker en sneller kleine kredietaanvragen financieren.

Innovatie

We verruimen de WBSO tijdelijk met 250 miljoen per jaar en 100 miljoen structureel, zodat meer MKB- en familiebedrijven in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van medewerkers die zich richten op innovatie en R&D.

Innovatiebox

We verruimen ook de innovatiebox tijdelijk met 250 miljoen per jaar (en 100 miljoen per jaar structureel) om innovatieve duurzame investeringen aan te jagen.

Belastingrente

Om te voorkomen dat ondernemers tegen extra belastingschulden oplopen houden wij de invorderingsrente en belastingrente ook na 2021 op een verlaagd tarief van 2%.

Werkkostenregeling

Wij houden de tijdelijke verhoging van de werkkostenregeling voorlopig in stand, zodat werkgevers niet hoeven te besparen op vergoedingen aan hun medewerkers.

Willekeurige afschrijving

Ondernemers kunnen investeringen tot 10 miljoen euro tijdelijk willekeurig of vervroegd afschrijven tot maximaal 50% van de kostprijs per jaar. Dit levert ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Verliescompensatie

Wij willen een tijdelijke verruiming van de mogelijkheden om verliezen over de jaren 2020 en 2021 tot een maximum van 5 miljoen per jaar tot zes jaar terug te verrekenen. Ook dit levert ondernemers extra liquiditeit- en rentevoordeel op.

Bedrijfsopvolging

Juist nu is het belangrijk voor familiebedrijven dat de bedrijfsopvolging snel en soepel geregeld kan worden. Daarom willen wij de BOR behouden en vereenvoudigen, zodat de Belastingdienst de fiscale vrijstelling voor een opvolging kan regelen.

Vast contactpersoon

Voor de fiscale aspecten van dit pakket en de reguliere belastingzaken zorgen wij bij de regiokantoren van de Belastingdienst voor een vast contactpersoon voor MKB- en familiebedrijven. Een vast contact kan snel en terzake maatwerk en advies geven.

Lees hier hoe we doorpakken met onze andere plannen

Kleine ondernemers

Veel ondernemers hebben in de corona crisis laten zien dat zij niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze komen met nieuwe verdienmodellen en nieuwe ideeën en ze passen zich aan om hun bedrijf door de crisis te loodsen. Soms met grote offers, zoals noodgedwongen ontslag. Maar wel met een enorme veerkracht, klaar om weer volop te gaan draaien als de crisis achter de rug is. Voor al die ondernemers willen wij er zijn, samen gaan we doorpakken. 

Meer weten? Klik hier

Eerlijke economie

We gaan repareren wat er in de economie de afgelopen jaren is scheefgegroeid. Onze oneerlijke economie werkt voor te weinig mensen, terwijl de meeste mensen zekerheden verloren. Dit komt extra hard aan tijdens deze crisis, vooral voor middeninkomens en ondernemers. We gaan zekerheden herstellen op de arbeidsmarkt door het aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. 

Meer weten? Klik hier

Lonen

De economie is in de laatste jaren gegroeid. Toch heb je hier in je portemonnee waarschijnlijk niet veel van gemerkt. Het leven is juist steeds duurder geworden. Vooral voor mensen met middeninkomens, zoals zorgmedewerkers, politieagenten en leerkrachten, is dit een oneerlijke situatie. Het CDA gaat daar verandering in brengen.

Meer weten? Klik hier

Eenzaamheid

De corona crisis heeft niet alleen de economie en de maatschappij platgelegd, het heeft ook onze sociale levens platgelegd. Meer dan ooit is eenzaamheid een probleem in onze samenleving. Bij ouderen, jongeren, en alles ertussen in: eenzaamheid raakt alle leeftijden. 

Meer weten? Klik hier

Normen

Basale normen in onze samenleving staan onder druk. Op zich legitieme protesten, leiden steeds vaker tot onacceptabele intimidatie, geweldsincidenten en vernieling. De diepere oorzaak is dat basale fatsoensnormen in onze samenleving niet meer vanzelfsprekend door iedereen geaccepteerd worden.

Meer weten? Klik hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.