Regeren is vooruitzien. Daarom kijkt deze New Deal verder dan de doorstart- en de reparatieplannen. De toekomst die voor ons ligt brengt nieuwe uitdagingen. Kansen en risico’s die we nu al onder ogen moeten zien. Met de doorstart na corona kunnen we nu richtinggevende keuzes maken om de Nederlandse economie sterker, eerlijker en groener te maken. De verandering die we willen, begint bij de keuzes die we zelf maken.

Een belangrijk instrument hierbij is het nieuwe Nationaal Groeifonds, dat door het huidige kabinet in het leven is geroepen. Dit fonds, gericht op innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur is een motor van economische groei waarmee we als solide economie de komende jaren 20 miljard kunnen investeren. Wat ons betreft blijft het daar niet bij. Deze 20 miljard is pas het begin. Wij willen deze kans niet laten lopen en zetten in op een verdubbeling van het Nationaal Groeifonds met nog eens hetzelfde bedrag. Dit betekent dat we tot en met het jaar 2030 nog eens 20 miljard extra investeren in vijf tranches van 4 miljard vanaf 2026.

Onze economie willen we klaarmaken voor de toekomst: sterker, eerlijker en groener. We moeten juist nu weer groots denken, kansen benutten en investeren in de nieuwe verdienmodellen van de toekomst.

Die verdubbeling verbinden we wel aan één strikte voorwaarde. Het Nationaal Groeifonds is niet bedoeld voor politieke hobby’s of reguliere overheidsuitgaven. Het fonds is uitsluitend bedoeld voor projecten en innovaties, die bijdragen aan het toekomstig verdienvermogen van ons land. Onze strategie is de koek te vergroten, zodat we in de toekomst genoeg inkomsten hebben om de stijgende kosten voor onder meer de vergrijzing, de klimaattransitie en het behoud van onze welvaart zeker te stellen.

Op die manier houden we de overheidsfinanciën onder controle en schuiven we geen problemen door naar de volgende generatie. Dat is modern rentmeesterschap.

Innovatie van Nederlandse bodem

Nederland is altijd een land geweest van ontdekkers en uitvinders. Van de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek tot de cd’s van Philips en het coronavaccin van Janssen uit Leiden. Die drang naar vernieuwing en innovatie biedt volop kansen voor de economie van morgen.

Wij moeten gerichte keuzes maken in de technologie van morgen en kijken naar de meest kansrijke verdienmodellen voor de toekomst. Hier liggen kansen voor slimme start-ups en scale-ups, op het terrein van nanotechnologie, fotonica, kunstmatige intelligentie, 3D en bio science. We moeten investeren in de digitale infrastructuur (waaronder glasvezel met snel internet in heel Nederland), cybersecurity en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar onbekende oplossingen voor de toekomst. Alleen met de ambitie koploper te blijven in de moderne technologie kunnen we onze sterke positie op de wereldmarkt behouden en de concurrentie met opkomende economieën aan. Hier is het Groeifonds voor bedoeld. Dit vraagt om kortere, snelle procedures, moderne wet- en regelgeving en politici die keuzes durven te maken voor de toekomst van ons allen.

Een duurzame en schone toekomst

We merken steeds meer aan den lijve dat ons klimaat opwarmt. De hete zomers, stevige stortregens en permanente weerrecords zijn het bewijs. We hebben een doorbraakstrategie nodig om deze duurzaamheidsopgave het hoofd te bieden, voor onszelf maar zeker voor de generaties die na ons komen. Door te investeren in nieuwe technologie en innovatie maken we de energietransitie van fossiele naar schone energie mogelijk, waarbij we kiezen voor oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn. We bieden concrete oplossingen voor burgers, bedrijven en de agrarische sector om zelf hun bijdrage te leveren.

Wij komen met een groot isolatie- en energiebesparingsprogramma voor woningen, waarin alle bestaande regelingen worden gebundeld. Daar bovenop investeren we de komende tien jaar nog 2 miljard in subsidies voor gerichte investeringen in de eigen woning. We reserveren 1 miljard voor de ambitie om onze industrie tot de meest duurzame ter wereld te maken en eenzelfde bedrag om de agrarische sector verder te vergroenen.

We gaan onderzoek doen naar nieuwe en schonere energiebronnen, zoals synthetische brandstof. In elke provincie kiezen we een icoonproject om burgers en bedrijven te stimuleren om eigen initiatieven te ontwikkelen. In de energietransitie houden we alle opties open. We stimuleren de overstap naar waterstof en investeren in waterstofinfrastructuur. We bouwen tenminste twee nieuwe kerncentrales om niet alleen afhankelijk te zijn van zon en wind.

Kansen voor de regionale ontwikkeling van heel Nederland

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen in de wereld. Toch is het probleem niet dat de ruimte schaars is, maar vooral heel ongelijk verdeeld. De grote steden in de Randstad zijn overvol en voor steeds meer mensen en bedrijven onbetaalbaar en onbereikbaar. In de regio ligt de ruimte om te wonen en te werken, zeker nu we na de crisis vaker vanuit huis of op afstand blijven werken.

Daarom kiezen wij voor spreiding van de economische kracht over heel Nederland. Met de aanleg van een binnenlands hogesnelheidsnetwerk, nieuwe wegen en andere infrastructuur ontsluiten we nieuwe gebieden. Voor de economische ontwikkeling denken we in nieuwe en bestaande clusters van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, zoals rond Brainport Eindhoven, Food Valley in Midden-Nederland of Chemelot in Limburg.

Met een actief spreidingsbeleid en de inzet van de regiodeals gaan wij bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen beter over het land verspreiden om de economische ontwikkeling aan te jagen. In de grensregio’s liggen extra mogelijkheden voor de verbindingen met de landen om ons heen en de rest van Europa.

Een nieuwe industriepolitiek

Als een van de belangrijke lessen van corona kiezen we voor een nieuwe industriepolitiek. In Nederland en Europa. Zowel voor de maakindustrie, de foodsector als voor de productie van geneesmiddelen en hulpmiddelen willen we niet langer afhankelijk zijn van landen ver weg, maar gebruik maken van de schaalgrootte en de kracht van de Europese interne markt. Met een nieuwe made in Europe strategie halen we de belangrijkste productie terug en beschermen we de leveringszekerheid van vitale producten en diensten. We beschermen onze eigen industrie tegen oneerlijke concurrentie op basis van lagere kwaliteitsnormen, productdumping of oneerlijke staatssteun. We versoepelen de Europese aanbestedingsregels zodat kleine en grote opdrachten bij voorkeur ten goede komen aan Nederlandse of Europese bedrijven. Dit geldt ook voor de Nederlandse defensie-industrie, die we willen behouden en versterken.

Een betere zorg voor onze toekomst

Deze New Deal strategie vindt zijn oorsprong in de coronapandemie, waar we nu nog midden in zitten. Het virus heeft ons opnieuw geleerd te zien hoe kostbaar en kwetsbaar onze gezondheid is. Wetenschappers gaan ervan uit dat we moeten leren leven met het virus en mogelijke nieuwe varianten van het virus. Zelfs als in de loop van dit jaar heel Nederland is gevaccineerd, is het virus nog niet verdwenen en kunnen nieuwe mutaties leiden tot nieuwe risico’s.

Daarom moeten we meer investeren in de zorg, zowel in onderzoek als in capaciteit. Om de achterstanden in de reguliere zorg op korte termijn weg te werken en de samenleving weerbaar te maken voor een nieuwe uitbraak. We moeten de implicaties doordenken van een nieuwe samenleving-metcorona. Om te voorkomen dat we bij een volgende uitbraak opnieuw belanden in een lockdown en het economisch herstel in de knop wordt gebroken. We investeren in een permanente voorraad van geneesmiddelen, hulpmiddelen en een eigen productiecapaciteit voor geneesmiddelen voor de Europese markt. We investeren daarnaast fors om de IC-capaciteit uit te breiden.

We gaan de komende jaren fors inzetten op investeringen in nieuwe innovatie en technologie in de zorg, juist ook om te zorgen dat de zorg in de toekomst betaalbaar blijft. We gaan 100 miljoen extra investeren in medisch onderzoek en behandelingen om de 3 top volksziektes in Nederland te bestrijden: kanker, obesitas en Alzheimer.

Lees hier hoe we doorpakken met onze andere plannen

Eerlijke economie

We gaan repareren wat er in de economie de afgelopen jaren is scheefgegroeid. Onze oneerlijke economie werkt voor te weinig mensen, terwijl de meeste mensen zekerheden verloren. Dit komt extra hard aan tijdens deze crisis, vooral voor middeninkomens en ondernemers. We gaan zekerheden herstellen op de arbeidsmarkt door het aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. 

Meer weten? Klik hier

Klimaatverandering

Ons land is groot geworden in de strijd tegen het water. Onze dijken en waterwerken zijn de beste ter wereld. Die energie, creativiteit en samenwerking moeten we ook inzetten om een bijdrage te leveren aan de aanpak van klimaatverandering.

Meer weten? Klik hier

Zorg

In tijden van corona hebben we gemerkt hoe belangrijk de zorg is. Zorg is mensenwerk. Helaas zijn we dat de laatste jaren uit het oog verloren. We moeten weer grip krijgen op de gezondheidszorg. 

Meer weten? Klik hier

De Regio

Nederland is een klein land. Wij zien grote kansen om de regio’s veel meer te betrekken bij de rest van het land. 

We gaan volop investeren in de ontwikkeling van nieuwe gebieden. Toekomstgerichte projecten, duurzame alternatieven en nieuwe technologieën, we zorgen ervoor dat ze in de regio’s kunnen worden opgezet en ontwikkeld.

Meer weten? Klik hier

Innovatie

We gaan nu doorpakken om samen sterker uit de crisis te komen. Dat vraagt om een blik op de toekomst, een fonds voor de lange termijn: Wopke’s groeifonds. Met dit fonds gaan we miljarden investeren in de beste ideeën van Nederlandse bodem. 

Meer weten? Klik hier

Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs is lang niet hoog genoeg. Leerkrachten kunnen weinig tijd besteden aan hun leerlingen, omdat ze teveel tijd moeten besteden aan administratie. Het passend onderwijs werkt niet goed en de leesvaardigheid onder scholieren is te laag. We leggen de lat omhoog in de kwaliteit van het onderwijs, we gaan nu doorpakken!

Meer weten? Klik hier

Kleine ondernemers

Veel ondernemers hebben in de corona crisis laten zien dat zij niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze komen met nieuwe verdienmodellen en nieuwe ideeën en ze passen zich aan om hun bedrijf door de crisis te loodsen. Soms met grote offers, zoals noodgedwongen ontslag. Maar wel met een enorme veerkracht, klaar om weer volop te gaan draaien als de crisis achter de rug is. Voor al die ondernemers willen wij er zijn, samen gaan we doorpakken. 

Meer weten? Klik hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.