Verantwoordelijkheid en solidariteit zijn twee belangrijke (voor-)waarden voor een sterke samenleving, maar daarmee zijn we er nog niet. Een sterke samenleving gedijt niet op een kale ondergrond. Er is meer dat ons bindt en het gevoel geeft bij elkaar te horen dan het toevallige gegeven dat we met elkaar in hetzelfde land wonen. De sterke samenleving ontstaat pas als mensen ook zelf het gevoel hebben één gemeenschap vormen, waar ze beschermd en thuis zijn.  De onvrede van deze tijd is vooral een luide roep om meer saamhorigheid en gemeenschapszin. 

Mensen hechten aan hun taal, cultuur, religies, historie, folklore en tradities. Ze vormen onze identiteit en geven betekenis en kleur aan het leven van elke dag. Onze waarden en normen zijn de levenslessen van onze voorouders die een vreedzaam samenleven in een open, democratische samenleving mogelijk maken. Dat is geen hang naar nostalgie, maar een solide basis voor een gezamenlijke toekomst.

Een coöperatieve samenleving

De infrastructuur voor die verbonden samenleving ligt er al. Wij zijn een land van vrijwilligers en verengingen. De helft van alle Nederlanders is in zijn vrije tijd actief als vrijwilliger in de eigen buurt, de kerk, achter de bar van de voetbalkantine of als mantelzorger in de zorg voor een dierbare. 

Deze rijke verenigingstraditie vormt het hart van de coöperatieve samenleving, waar niet de markt of de overheid maar mensen - met elkaar - zelf de handen uit de mouwen steken. Door zo met elkaar samen te werken komen de mooiste dingen tot stand.

Nederland kent een lange traditie van een sterk georganiseerd, maatschappelijk middenveld van eigenwijze en vindingrijke burgers. Van de gildes in de middeleeuwen tot de onderlinge verzekeraars en de woningcorporaties in de twintigste eeuw. Zij wachten niet tot de overheid iets voorschrijft of de markt iets aanbiedt, maar voorzien met elkaar in gedeelde behoeftes of belangen. 

De coöperatieve samenleving draait niet om concurrentie of eigen belang, maar in dezelfde traditie van het Rijnlands denken om samenwerking en het algemeen belang. Juist nu zie je op tal van plekken – lokaal, regionaal én online – mensen zich op een nieuwe, innovatieve de krachten bundelen om met elkaar de samenleving te verbeteren. Van de broodfondsen voor zelfstandigen en de buurt-whatsapp voor een veilige wijk tot jonge ouders die met elkaar zelf de kinderopvang organiseren. Wie wil kan zich aansluiten en heeft niet langer het gevoel er alleen voor te staan.

Een sterke samenleving laat ruimte aan burgers die zelf verantwoordelijkheid (willen) nemen. Daarom willen wij in iedere gemeente een maatschappelijk initiatiefrecht, waarmee burgers een taak van de overheid kunnen overnemen. Wij stimuleren de maatschappelijke onderneming als aparte juridische basis voor bedrijven, die geen winst maar maatschappelijk resultaat als hoogste doel hebben. Wij ondersteunen vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen op alle mogelijke manieren, daarom maken wij ons hard voor een vrijwilligersverlof. Hun bijdrage aan de sterke samenleving is onvoorstelbaar groot en daarmee onmisbaar en onbetaalbaar voor ons allemaal. 

Juist daarom spannen wij ons in om na corona niet alleen de economie, maar ook de coöperatieve samenleving een doorstart te geven. Veel verenigingen en instellingen vielen door de coronamaatregelen stil. Zij misten hun inkomsten, terwijl een deel van de kosten gewoon doorliepen. De specifieke noodsteun voor verenigingen bood iets van verlichting, maar garandeert nog geen doorstart na de crisis. 

Daarom gaan wij verenigingen, maatschappelijke coöperaties en instellingen ook de komende jaren extra zuurstof bieden om op adem te kunnen komen en een doorstart zeker te stellen. Dit vraagt om maatwerk, overbruggingsregelingen en een gezamenlijke inzet van gemeenten, provincies en rijk. Voor een sterke samenleving zijn deze verenigingen van vitaal belang. Hun toekomst is de toekomst van ons allemaal.

Kunst, cultuur en historie

De saamhorigheid ontlenen we ook aan een gedeelde cultuur. Van de talloze amateurbeoefenaars in fanfares, toneelverenigingen of schilderclubs tot liefhebbers van het Concertgebouworkest en het Rijksmuseum. Kunst, cultuur en historie zijn meer dan we denken een vanzelfsprekend onderdeel van ons leven. Ze reflecteren belangrijke waarden als vrijheid, verbondenheid en creativiteit en vormen ook in economisch opzicht een belangrijke impuls voor nieuwe, innovatieve en baanbrekende ontwikkelingen. 

Net als andere sectoren is de culturele sector hard geraakt door corona. Theaters, bioscopen en musea bleven dicht, makers zaten thuis en het culturele verenigingsleven viel voor een belangrijk deel stil. Wij erkennen de intrinsieke waarde van cultuur en kunst voor een sterke samenleving. Daarom komen wij met een uitgebreid herstelprogramma waardoor makers, instellingen en gezelschappen de draad weer op kunnen pakken. Wij stimuleren nieuwe vormen van samenwerking en innovatieve verdienmodellen voor makers en instellingen.

Wij zorgen voor een goede regionale spreiding van middelen en voorzieningen voor een volwaardig cultureel aanbod in het hele land. Wij komen op voor het behoud van cultureel erfgoed: van waardenvolle monumenten en kerken, tot archieven en historische documenten, maar net zo goed voor het behoud van volksfeesten en lokale tradities. 

Om te laten zien wat ons bindt willen wij een nieuw nationaal historisch museum over de geschiedenis van Nederland. Juist nu kan een open debat over ons verleden bijdragen aan de verbinding, saamhorigheid en het gevoel één veelkleurige gemeenschap te zijn. 

Dit nieuwe museum kan het icoon zijn voor het nieuwe Nederland, dat we na corona opbouwen. Een land van verantwoordelijkheid, solidariteit en saamhorigheid. Een land dat voortbouwt op de solide fundamenten van ons verleden, maar innoveert, vernieuwt en blijft bouwen aan een nog betere toekomst. 

Dat Nederland zijn we samen!

 

Lees hier hoe we doorpakken met onze andere plannen

Eerlijke economie

We gaan repareren wat er in de economie de afgelopen jaren is scheefgegroeid. Onze oneerlijke economie werkt voor te weinig mensen, terwijl de meeste mensen zekerheden verloren. Dit komt extra hard aan tijdens deze crisis, vooral voor middeninkomens en ondernemers. We gaan zekerheden herstellen op de arbeidsmarkt door het aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. 

Meer weten? Klik hier

Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs is lang niet hoog genoeg. Leerkrachten kunnen weinig tijd besteden aan hun leerlingen, omdat ze teveel tijd moeten besteden aan administratie. Het passend onderwijs werkt niet goed en de leesvaardigheid onder scholieren is te laag. We leggen de lat omhoog in de kwaliteit van het onderwijs, we gaan nu doorpakken!

Meer weten? Klik hier

Eenzaamheid

De corona crisis heeft niet alleen de economie en de maatschappij platgelegd, het heeft ook onze sociale levens platgelegd. Meer dan ooit is eenzaamheid een probleem in onze samenleving. Bij ouderen, jongeren, en alles ertussen in: eenzaamheid raakt alle leeftijden. 

Meer weten? Klik hier

Kinderen in armoede

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat is ongekend veel. Want elk kind in armoede er één te veel. We gaan nu doorpakken om armoede in Nederland te bestrijden.

Meer weten? Klik hier

Vaste banen

Veel mensen zonder vast contract hebben de grootste klappen opgevangen van de coronacrisis, omdat ze geen zekerheden hadden om op terug te vallen. Daarnaast hebben ze meestal slechtere arbeidsvoorwaarden dan vergelijkbare werknemers met een vast contract. Denk aan een lager loon, maar ook minder scholing. Ze kunnen vaak geen huis kopen, en starten later met een gezin. Dat is oneerlijk.

Meer weten? Klik hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.