Tevens ben ik lid van de onderstaande interparlementaire delegaties:

Lid Delegatie voor de betrekkingen met Brazilie

Voor meer informatie:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/organes/d-br/d-br_8leg_meetinglist.htm


Lid Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur

Voor meer informatie:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/organes/dmer/dmer_8leg_meetinglist.htm


Lid Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Voor meer informatie:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/organes/dlat/dlat_8leg_meetinglist.htm#


Lid Delegatie in de Paritaire Parlementaire vergadering Afrika, Caraiben en het Pacifisch gebied in de Europese Unie

Voor meer informatie:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/organes/dacp/dacp_8leg_meetinglist.htm

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.