De (digitale) interne markt

De Europese Unie heeft sinds 1993 een interne markt met een gelijk speelveld voor ondernemers en meer keuzevrijheid voor consumenten. Er zijn echter nog veel dingen die verbeterd kunnen worden: online kopen of verkopen over de grens bijvoorbeeld blijkt soms lastig. Het internet heeft ons leven en de manier waarop we werken erg veranderd. Het is een bron voor innovatie, economische groei en banen. Daarnaast ontstaan er nieuwe uitdagingen die we als Europa samen aan moeten gaan. Alle lidstaten worstelen namelijk met dezelfde problemen. Wie beschermt je wanneer je over de grens zaken doet? En, hoe weet je of het veilig is om bij een buitenlandse webshop te kopen?

Nationaal kunnen deze problemen niet worden opgelost. De regelgeving in de lidstaten is soms tegenstrijdig en belemmert het tot stand brengen van een digitale interne markt. Op Europees niveau kunnen we een grensoverschrijdende aanpak hanteren om de kansen die de digitale interne markt aan burgers en bedrijven biedt waar te maken. Een digitale interne markt verstevigt de online positie van bedrijven en burgers door het stimuleren van eerlijke concurrentie en het bieden van bescherming en privacy. Daarnaast kan de digitale interne markt de Europese Unie economisch een steuntje in de rug geven en onze concurrentiepositie in de wereld verbeteren. In landen zoals de VS en China levert de online economie veel economische groei op. De vijf grote Tech bedrijven uit Silicon Valley zijn samen meer waard dan alle bedrijven op de Duitse beurs DAX. Europa moet nu de bakens verzetten om de boot niet te missen.

Wanneer de juiste maatregelen dus worden genomen, kan er 990 miljard euro per jaar worden toegevoegd aan het Europese Bruto Nationaal Product, ongeveer 7,5%. Vooral voor een op export gericht land, zoals Nederland, biedt dit kansen voor extra economische groei en banen.

Een recent voorbeeld is de stemming van maandag 4 september waarin de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) gestemd heeft over de European Electronic Communications Code, de nieuwe Europese Telecomwet. De IMCO stemming vergroot de druk om Intra-EU beltarieven omlaag te brengen. De plenaire stemming volgt later dit jaar.

Voor meer informatie kunt u het volgende artikel raadplegen (Engels).

De rol van Lambert van Nistelrooij

Als woordvoerder Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) ben ik een warm voorstander van het tot stand brengen van de digitale interne markt. Als we de interne markt echt af willen maken, moeten we vaart maken met de concrete uitwerking: het wegnemen van drempels voor bedrijven en consumenten bij het internationaal kopen en verkopen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet contact op te nemen via lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.