Europa en ook Nederland bevinden zich in een tijdperk waarin we steeds ouder worden.  Een belangrijk doel van het huidige ouderenbeleid in de EU is daarom te zorgen dat mensen langer actief blijven en gezond ouder worden. Reeds in 2012 hebben we het "Europese jaar van het actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties" gehad. Waar liggen de kansen?

Zilveren economie

De vergrijzing leidt ertoe dat er in 2060 nog maar twee werkende Europeanen zijn ten opzichte van één gepensioneerde Europeaan. Nu zijn er nog vier werkenden voor elke pensioengerechtigde. De Europese Unie ziet deze demografische verandering als een uitdaging en ondersteunt het ontwikkelen van producten en diensten die gericht zijn op ouderen. We noemen dit de “Zilveren Economie”.  In Europa werken we aan slimme oplossingen in de zorg waarmee we aan kunnen sluiten op de wensen van ouderen.  Daarnaast biedt het ontwikkelen, produceren en wereldwijd verkopen van zorgtechnologie nieuwe werkgelegenheid en economische groei.

Europese toegankelijkheidswet

In maart 2019 heeft het Europees Parlement de Europese Toegankelijkheidswet aangenomen. De richtlijn leidt tot verbeteringen in het gebruik van producten en diensten voor ouderen en mensen met een beperking en heeft betrekking op het gebruik van alledaagse producten zoals mobiele telefoons, computers, bankdiensten, personenvervoer, e-boeken en selfservice terminals, zoals geld- en ticketautomaten. In de EU leven meer dan 80 miljoen mensen met een beperking. De digitalisering vraagt veel van hen: het gebruik van alledaagse producten zoals bankdiensten of selfservice terminals is niet altijd vanzelfsprekend. Het is meer en meer een wereld van codes en wachtwoorden. 

Met deze richtlijn hebben we de juiste balans gevonden: de regels brengen een snelle en effectieve vereenvoudiging teweeg voor ouderen en mensen met een beperking. Aan de andere kant houden de nieuwe toegankelijkheidsvereisten rekening met de uitvoerbaarheid in de praktijk bijv. van het winkelbedrijf. Ontwikkeling van producten die in geheel Europa kunnen worden verkocht is tevens positief voor het innovatieve bedrijfsleven. Met deze richtlijn moedigen we overheden en bedrijfsleven aan om producten te maken en diensten te leveren die voldoen aan de nieuwe toegankelijkheidsvereisten.

Ambient and Assisted Living

Actief en gezond ouder worden staat in de Europese Unie centraal. We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze senioren. Ik heb me in Brussel ingezet voor het Europese ‘Ambient Assisted Living’ (AAL) programma. In dit programma worden gebruiksvriendelijke technieken ontwikkeld ten behoeve van de zorg voor ouderen. Centraal staat hierbij hoe we senioren zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en hoe zij langer veilig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. We geven ouderen hierin de lead, zodat het bedrijfsleven producten kan ontwikkelen waar daadwerkelijk behoefte aan is.  We willen de solidariteit met ouderen immers in stand houden.

E-Health

Doordat we met zijn allen ouder worden neemt de zorgbehoefte snel toe. Zo snel zelfs, dat dit niet op te vangen is door 'meer handen aan het bed'. Om het niveau van de zorg te verhogen, de extra vraag aan te kunnen en de kosten in de hand te houden, zijn we aangewezen op ICT. Een prioriteit van de Europese Unie is daarom mobiele gezondheid/e-Health tot een realiteit te maken. Dit betekent dat de rol van ICT in producten en diensten in de gezondheidszorg versterkt en verbeterd moet worden Zo zouden we meer gebruik moeten maken van nieuwe technologieën als smartphone health apps waarmee patiënten gemobiliseerd kunnen worden en hun eigen gezondheid kunnen monitoren. Zo kunnen bezoekjes aan de huisarts afnemen.

Dementie

Het is de hoogste tijd meer geld en energie te steken in onderzoek en de methoden van behandeling voor verouderingsziekten in Europa. Hoewel we steeds gezonder eten, meer bewegen en gebruik maken van een verbeterde gezondheidszorg, krijgt een steeds groter deel van de ouderen tegenwoordig te maken met een sterke achteruitgang van de kwaliteit van leven. Eén van de spelbrekers is de verouderingsziekte dementie. Een tot nu toe ongeneeslijke ziekte. De komende periode is het voor Europa dan ook noodzaak om onderzoek naar dementie te stimuleren. We hebben met de G7  daarom afspraken gemaakt over een een gezamenlijk actieplan. Het doel van dit onderzoek is om mensen met beginnende dementie zoveel mogelijk te betrekken in de samenleving.

Ook als coördinator en vicepresident van de Intergroup Subgroup Active Ageing bevorder ik dat mensen langer actief blijven en gezond ouder worden. De uitdaging is om de demografische veranderingen als een kans te zien en niet als een last. Groei en banen kunnen een gevolg zijn van deze ouder wordende maatschappij. Ik vind dat we innovatie en technologie moeten stimuleren om dit mogelijk te maken. Op dit moment is de interne markt op het gebied van zorgtechnologie nog zeer gefragmenteerd. Barrières op de interne markt moeten worden afgebouwd, zodat bedrijven hun producten en diensten in de hele Europese Unie kunnen uitrollen. Een voorwaarde is echter wel dat er Europese normen komen die van toepassing zijn op de zorgtechnologie.

Bovendien ben ik van mening dat een persoonlijke aanpak essentieel is. Niet iedereen kan even snel zijn of haar weg vinden in de nieuwe wereld van zorg, technologie en innovatie. De WMO biedt Nederland kansen. In samenspraak met de ouderen moet er maatwerk worden geleverd. Daarbij kan de EU een steuntje in de rug geven.  

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet contact op te nemen via lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.