22/11/2017 -  Het aanvragen van EU subsidies kan een lang en complex proces zijn. Om hier verandering in te brengen zijn we de afgelopen periode bezig geweest met de Omnibus-onderhandelingen. De Omnibus moet leiden tot simplificatie en vereenvoudiging van de EU fondsen. Bovendien zal er meer focus komen te liggen op communicatie: begunstigden krijgen de mogelijkheid om te communiceren over de effecten van de EU-programma's en -maatregelen, ook in de jaren nadat het project is voltooid.

Totdat de onderhandelingen zijn afgerond kan ik u aanbevelen om u in te schrijven voor de gratis Massive Online Open Course (MOOC) over EU funding. Gedurende deze cursus, gelanceerd door de Committee van de Regio’s, komt u alles te weten over het aanvragen van subsidies voor uw stad of regio. De cursus gaat van start op 15/01/2018 en zal zes weken beslaan. Aanmelden kan hier.

Een andere interesse MOOC is die over slimme specialisatie-strategieën: via deze strategieën moeten Lidstaten en regio's hun investeringen en resultaten specificeren. Deze slimme specialisatiestrategie wordt door de lidstaten omarmd als een nuttig instrument voor het bereiken van een betere planning in hun eigen land. Meer weten? Bekijk de video hieronder of bezoek de site.

MOOC slimme specialisatie

Heeft u interesse om meer te lezen over de toekomst van de regionale fondsen en mijn ideeën daarover? Kijk dan hier voor een overzicht van mijn laatste artikelen.

16/02/2017 - Sneller, eenvoudig en dichter bij de burger, zo luiden de voornaamste conclusies van mijn mid-term evaluatie rapport “Investeren in groei en banen - het maximaliseren van de bijdrage van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen” dat vandaag is aangenomen door het Europees Parlement. Een van de aanbevelingen van mijn rapport is om de meerwaarde en de succesverhalen van de Regiofondsen te delen met de burger. Laat de Europese sterren fonkelen. Maak de mensen die goede resultaten halen met behulp van de fondsen ambassadeurs van Europa. Communicatie is belangrijk. Daarom staat het centraal in mijn 55ste nieuwsbrief.

09/11/2016 - Vandaag is mijn rapport gestemd in de Commissie Regionaal Beleid. Ik pleit er onder meer voor dat een deel van de regiofondsen naar communicatie gaat. Opdat de burger weet dat Europa werkt. “Be good and tell it” geldt ook hier.

08/09/2016 - Vandaag heb ik mijn rapport gepresenteerd in de Commissie Regionaal Beleid in het Europees Parlement. Innoveren is een van de belangrijkste boodschappen die ik wil meegeven. In mijn rapport beoordeel ik wat komt er terecht komt van de investeringen in de EU? Waar liggen nog verbeterpunten? De komende week mogen mijn collega’s amendementen indienen op dit rapport. Op 9 november wordt mijn rapport vervolgens gestemd in de Commissie Regionaal Beleid.

Klik hier voor mijn korte video voorafgaand aan de presentatie.

15/08/2016 - De afgelopen weken heb ik aan mijn rapport gewerkt waarin ik de werking van de EU regiofondsen voor deze periode evalueer. Tijdens mijn “zitdag” heb ik veel nuttige ideeën opgehaald. Er moet meer nadruk worden gelegd op goede communicatie met de burgers over wat Europa kan betekenen voor de regio. Daarnaast moet Europa inzetten op meer grensoverschrijdende samenwerking, meer simplificatie en een sterkere focus op slimme specialisatie. Ik heb het rapport inmiddels ingeleverd zodat het vertaald kan worden. Op 8 september zal ik het rapport in de Commissie Regionaal Beleid in het Europees Parlement presenteren.

13/07/2016 - We moeten sneller, beter en meer samenwerken. Dat is de boodschap die ik vandaag tijdens de bespreking van mijn rapport over de evaluatie van de EU regiofondsen aan mijn collega’s van de Commissie Regionaal Beleid heb meegegeven. We zien nog steeds dat rijke regio’s rijker worden en andere regio’s, bijvoorbeeld bepaalde plattelandsregio’s, stagneren. Ik wil meer verbondenheid en samenwerking. Daarom moeten we op projecten met toegevoegde waarde meer samen doen, zodat we kennis uit overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kunnen omzetten in productie om zo groei en banen te creëren.

20/06/2016 Tijdens mijn zitdag in het Slimste Huis van Eindhoven heb ik samen met vertegenwoordigers van gemeenten, management autoriteiten en andere stakeholders gesproken over hun ervaringen met de Europese Fondsen. Ik heb concrete input gekregen en interessante kennis opgedaan. Zo hebben we vandaag gesproken over wat er nodig is voor de simplificatie van de fondsen, hoe grensoverschrijdende samenwerking vergemakkelijkt kan worden en hoe de EU regiofondsen en Horizon 2020 elkaar beter kunnen aanvullen. Deze praktijk ervaringen neem ik mee in mijn rapport en zal ik gebruiken om verbeteringen voor te stellen.

13/06/2016 - Op maandag 20 juni organiseer ik een ‘zitdag’ met belanghebbenden op het gebied van Europese fondsen. Als rapporteur in de Commissie Regionaal Beleid in het Europees Parlement maak ik de komende tijd de tussentijdse balans op over de inzet van de EU Regiofondsen in de periode 2014-2020. We hebben de afgelopen jaren steeds hogere eisen gesteld aan de investeringsprogramma’s. Het resultaat staat meer dan ooit voorop. Bovendien moet er een beter evenwicht worden bereikt tussen subsidies en andere financiële instrumenten, zoals leningen en garantstellingen.

Wilt u met mij meepraten over de resultaten en uw ervaringen met de structuurfondsen, slimme specialisatie en het Junckerfonds, dan nodig ik u bij deze van harte uit. De 'zitdag' zal plaats vinden in 'de Slimste Woning van Nederland' in Eindhoven, een demonstratiewoning om te tonen hoe domotica uw leven kan vergemakkelijken. De subsidieverstrekkers provincie Brabant en de gemeenten Eindhoven en Veldhoven willen met de Slimste Woning van Nederland specialiseren en extra aandacht geven aan hoe technologie kan bijdragen aan educatie, duurzaamheid, zorg en innovatie.

Tijd: 13.30 tot 19.00

Locatie: Slimste huis te Eindhoven

Voor meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen naar mijn beleidsmedewerker Mariska Neefjes, via lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu. Klik hier voor meer informative.

09/06.2016 - Wilt u met mij meepraten over de resultaten van de structuurfondsen? Meldt u dan aan voor de zitdag op 20 juni in Noord-Brabant. Voor meer informatie en aanmelden kunt een mail sturen naar lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

08/02/2016 -  In het Brabants dagblad is een artikel over mijn rapporteurschap verschenen. Hierin staat dat ik vanuit de EU de prestaties van de structuur- en investeringsfondsen ga beoordelen. Mijn belangrijkste vraag is: komt het geld wel goed terecht? Mijn evaluatie moet begin volgend jaar worden behandeld in het Europees Parlement.

U kunt hier het artikel uit het Brabants Dagblad lezen.

02/02/2016 - Ik ga de prestaties van de regionale ontwikkelingsfondsen beoordelen. Ik ben aangewezen als rapporteur op de EU rapportage "Investeren in groei en banen - het maximaliseren van de bijdragen van de Structuur - en Investeringsfondsen". Dit rapport maakt de tussentijdse balans op over de inzet van deze fondsen in de periode 2014-2020. De kernvraag is: komt het geld goed terecht? Wat is de toegevoegde waarde van de Europese aanpak? Het moet meer zijn dat het rondpompen van belastinggeld

De Europese Structuur en Investeringsfondsen bestaan uit 5 deelfondsen: het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Ze omvatten 360 miljard Euro en vormen met een derde van het EU budget het grootste investeringsbudget. Met aanvullende bijdragen van de lidstaten komt 460 miljard beschikbaar. We hebben hogere eisen gesteld aan de investeringsprogramma's in onze regio's en steden. Groei, groen en banen, inzet in het digitale tijdperk en duurzaamheid staan centraal. Vraag blijft of de investeringen goed terecht komen en de EU voldoende resultaat boekt. Slimme regio specialisaties en Smart Cities staan centraal. Ook moet een beter evenwicht worden bereikt tussen subsidies en andere financiële instrumenten zoals leningen en garantstellingen.

Begin 2017 moet mijn evaluatie zijn afgerond en worden behandeld in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.